Inga garantier att uttjänta vindkraftverk tas ned
(Foto: SENA VIDANAGAMA / AFP)


Under 2010 installerades 308 vindkraftverk i Sverige. I landet finns det nu 1 655 verk med en totalt installerad effekt av 2 019 MW. En dag blir dessa uttjänta men det saknas idag lagstiftning för att garantera att pengar finns för skrotningen, något Energimyndigheten vill åtgärda.

Det lär kosta 700 000 kronor att montera ner ett uttjänt vindkraftverk men några garantier för att pengarna finns den dagen behöver inte lämnas och kommunerna har inte heller rätt att ställa sådana krav . Det vill Energimyndigheten ändra på och har tillskrivit regeringen, uppger Östgöta Correspondenten.

De län som har installerat mest effekt är Skåne, Västra Götaland följt av Jämtland. Antalet verk i förhållande till effekt varierar eftersom de nyare producerar mer el. Dalarna har till exempel 79 vindkraftverk men 150,3 MW medan Gotland har 155 vindkraftverk med en installerad effekt på 114,2 MW.

Vindkraftverkens andel av den totala elproduktionen uppgick vid årsskiftet till 2,4 procent. Andelen varierar över åren eftersom Sveriges elproduktion domineras av vattenkraft och kärnkraft och deras produktionen varierar även kraftigt mellan åren, så andelsberäkningen för vindkraft beror även på övriga kraftslagens årsproduktion.

De första demonstrationsverken byggdes på 1980-talet, efter oljekrisen som var några år tidigare. Under de senast fyra åren har antalet vindkraftverk kraftigt ökat  och uppgick i slutet av förra året till 2 019 MW. Elproduktionen har ökat med 78 procent sedan 2008 uppger Energimyndigheten i sin rapport Vindkraftsstatistik 2010.