Inga dagisplatser till hepatit B-positiva barn i Kina
Barn målar tecknigar i ett klassrum i Sichuanprovinsen. På många förskolor över hela Kina är barn som bär på Hepatit B-viruset portförbjudna. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


På många platser över hela Kina har barn som bär på hepatit B-viruset förbjudits att få en förskoleplats. Över hundra mödrar har satt i hop en petition i vilken de vädjar om hjälp hos Yandong Lu, som representerar utbildningsdepartementet i statliga rådet, Kinas regering.

Minst 120 miljoner kineser bär på hepatit B, vilket innebär nästan en tiondel av befolkningen. Fastän hepatit B smittar endast genom kontakt med blod och överförs vanligen från mor till barn under graviditeten, har många provinsregeringar portförbjudit barn som är bärare av viruset från förskolor av rädsla för smittspridning genom kontakt.

Jun Lu, som driver en populär hemsida där hepatit B-smittade kan samarbeta och utbyta information, visade några prov på hur förskolor i provinserna Zhejiang, Fujian och Guangdong agerar i denna fråga. Deras policy uttrycker tydligt att varje barn måste genomgå en noggrann läkarundersökning, inklusive test för hepatit B innan de kan antas. Barn som är hepatit B-positiva vägras tillträde.

Hau Li från Shandongprovinsen har försökt hitta en förskola till sin treåriga dotter sedan i somras. Hon har kontaktat många lokala dagis och hittills inte haft någon framgång.

Hon är arg och frustrerad över att hennes dotter vägras plats fastän hon lägger fram medicinska data som visar hur osannolikt det är att hennes dotter kan smitta andra barn.

Mödrarna bakom den ovan nämnda petitionen skrev: ”Våra barn är precis som andra, förutom att de bär på det här viruset. Vi har förståelse för skolornas oro, men eftersom alla barn nu vaccineras mot hepatit B gratis i skolan så är detta förbud föråldrat. Våra barn har haft oturen att drabbas av denna infektion och nu diskrimineras de och förvägras en vanlig förskola.

Fakta hepatit

Hepatit B orsakas av ett virus som gjort att man fått en inflammation i levern. De flesta som får sjukdomen blir friska, men vissa kan få leva med sjukdomen hela livet.

Även om man inte blir helt frisk så kan man oftast leva som vanligt. Men man behöver vara försiktig så att man inte smittar andra.

Smittsamma leverinflammationer, hepatiter, delas in i olika typer som har fått namn i den ordning de upptäcktes, till exempel hepatit A, hepatit B och hepatit C.

Eftersom huden brukar bli gulfärgad när man får hepatit kallas sjukdomen även för gulsot. Men man kan bli gul av andra anledningar som till exempel gallsten.

Symtomen för de olika formerna av hepatit liknar varandra. Däremot finns stora skillnader i hur man smittas, hur många som blir sjuka och hur stora riskerna är att få en infektion som inte läker. Hepatit B smittar främst genom blod eller sexuell kontakt, men kan förebyggas med vaccin.

Källa: Sjukvårdsrådgivningen

Artikel översatt från engelska

Tilläggsrapportering; Pirjo Svensson