Infödda tar över utländska företag i Zimbabwe
Den 1 mars trädde en ny lag i kraft som ger utländska företag värda minst 500 000 dollar en tidsfrist för överförande av majoriteten av ägandet till infödda svarta zimbabwier. Bilden visar president Robert Mugabe. (Foto: Jekesai Njikizana / AFP / Getty Images)


En ny lag, som kräver att alla utländska företag överför majoriteten av sina aktier till lokala ägare, trädde i kraft i Zimbabwe den 1 mars.

Den så kallade ”Indigenization and Economic Empowerment Act” (Lag om etnisk anpassning och ekonomiskt möjliggörande) kräver att bolag värda 500 000 dollar eller mer skall se till att 51 procent av bolaget tillhör infödda svarta zimbabwier inom fem år. Företagen har fått 45 dagar på sig att ta fram en plan för hur detta ska uppnås.

Enligt analytiker har planerna, vilka presenterades i mitten av februari, medfört ett omedelbart stopp för utländska investeringsplaner värda miljarder dollar, rapporterar Times Online.

Zimbabwes president Robert Mugabe själv har jämfört den nya lagen med vad han kallar sina ”revolutionära jordreformer”, där man omfördelade mark som ägdes av vita lantbrukare till infödda lantbrukare.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30664/