Inflytelserik ekolog får Volvos miljöpris
Crawford "Buzz" Holling kanadensisk ekolog och vetenskapsman - vinnare av Volvos miljöpris 2008. (Foto: AFP/Jerker Lokrantz/Azote)


Kring plötsliga förändringar i ekosystemen och hur de kan klaras, har Buzz Holling, kanadensisk forskare och ekolog, forskat i. Nu får han Volvos miljöpris 2008, som delas ut av en oberoende stiftelse.

Buzz Holling står som upphovsman till teorierna kring resiliens. Resiliens står för systemens förmåga att klara förändringar och vidareutvecklas, I ett system där människa och natur är en integrerad helhet.

Många oroar sig nu för klimatförändringar och oväntade naturkatastrofer, då är det viktigt att våra samhällen ökar sin förmåga till anpassning och flexibilitet. Hur ska vi annars kunna fortsätta att nyttja naturens sätt att producera, undrar pristagaren, för kriser är en oundviklig del av naturens sätt att fungera.

Om vi inte anpassar oss kan vi förlora värdefulla ekosystemtjänster och systemen går över till ett nytt stadium, med annan karaktär. Exempel på det är när en skog blir avverkad och området förvandlas till savann eller öken.

Buzz Hollings teorier har påverkat forskare jorden runt, vilket lett till nya kunskaper om hur naturresurser ska förvaltas och hur både mänskliga samhällen och naturen klarar kriser. Hans forskning har fått stor inverkan inom hållbar utveckling, eftersom förändringar ofta sker genom turbulenta och snabba förlopp och inte bara gradvis.

Volvos miljöprisjury säger i sin prismotivering bland annat:

– Crawford (Buzz) Holling är en av vår tids mest kreativa och inflytelserika ekologer. Hans integrerade tänkande har kastat nytt ljus över tillväxt, kollaps och återuppbyggnad av samverkande mänskliga och ekologiska system.

I ett pressmeddelande berättar pristagaren att han i många år arbetat med att förstå sambandet mellan människan och miljön och att det är fantastiskt att se vilket intresse det numera finns världen över för de här frågorna. Han säger vidare:

– Vi bevittnar just nu ett klassiskt exempel på en annalkande kris – klimatförändringen. Vår förmåga att klara den kommer givetvis att bero på hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser, men minst lika viktigt är förmågan till anpassning och förståelse av hur ekosystemen påverkas och förändras.

Fakta

Buzz Holling är Emeritus Eminent Professor i ekologisk vetenskap vid University of Florida, men bor numera utanför Vancouver, Kanada. Han är grundare av Resilience Alliance, en sammanslutning av forskare i ett flertal länder. Hans mest kända bok är: Understanding Transformations in Human and Natural Systems (2002).

Volvos miljöpris delas ut vid en ceremoni i Stockholm i början av november.