Ineffektiva försök av kinesiska regimen att hindra skenande markpriser


Trots Pekings försök att kontrollera den kinesiska fastighetsmarknaden ligger markpriserna fortfarande på rekordnivåer. Ett exempel på detta kunde ses nyligen i ett direktiv från ministeriet för mark och resurser som ignorerades helt öppet bara två dagar efter att det utfärdades. 

Den 19 december utfärdade ministeriet ett direktiv där man sade att alla rekordförsäljningar av mark och affärer involverande de rika så kallade ”markkungarna” som gör stora fastighetsaffärer, skulle rapporteras inom två dagar. Den 21 december vann CITIC-gruppen en budgivning om statligt ägd mark i Pekings centrala affärsdistrikt. Prislappen landade på 6,3 miljarder yuan, vilket var ett rekordpris på en enskild marklott i Peking. 

Experter menar att den här typen av direktiv inte kan ändra de lokala regeringarnas beroende av markförsäljning för inkomster och inte heller lösa det fundamentala problemet på Kinas fastighetsmarknad. 

Detta illustrerades ytterligare av en serie spektakulära försäljningar under den senaste månaden. 

Den 9 december köpte Yemao Investment Company mark i Shanghai för 2,5 miljarder yuan, vilket var ett rekord för stadens förorter. Den 16 december köpte två företag tre marklotter i Guangzhou och slog rekorden två gånger. Priset per kvadratmeter sköt i höjden under november, där universitetet i Wenzhou sålde mark till rekordpriser i slutet av månaden. 

Myndigheterna har försökt stävja prisutvecklingen med olika åtgärder, som att öka handpenningen, höja räntan på bostadslån och begränsa rätten att ta lån till ett tredje hus, men inget har fungerat.

Ji Zhouyao, kommentator vid Huasheng Online, skrev: ”Det finns två huvudsakliga skäl till att markpriserna fortsätter att skjuta i höjden. Ett är de alltför höga förväntningarna på vinstmarginaler på fastighets- och bostadsmarknaden. Det andra är att många andra lokalregeringar bedömer att markförsäljningar är deras största inkomstkälla och att de är beroende av pengar från försäljning och beskattning av mark.” 

Med detta i åtanke betyder ett direktiv från ministeriet inte mycket, sade han. Eftersom ”markkungarna” skapats genom lagliga och transparenta metoder kan inte ministeriet göra mycket åt dem. 

Professor Frank Xie vid University of South Carolina i Aiken, sade till Epoch Times att det faktum att nya markkungar fortsätter att dyka upp runt om i Kina visar att Pekings försök att tygla markpriserna har misslyckats. 

Det innebär även, menar han, att lokalregeringar, banker, markutvecklare och statliga fastighetsföretag kan fortsätta att jaga vinster på fastighetsmarknaden helt okontrollerat. Det är en kassako som de inte kommer vilja avstå i första taget.

Xie påpekade att kontrollåtgärder som centralregeringen meddelar blir mindre effektiva eller till och med meningslösa när de nått ner till de lägre nivåerna, vilket är ett direkt resultat av den kinesiska regimens maktmonopol, där det lokala partiets klickar åtnjuter oinskränkt kontroll över sina respektive lokala ekonomier. 

Xie menar att sättet att fundamentalt lösa problemen på Kinas fastighetsmarknad är att regimen ger tillbaka ägarskapet av fastigheter och mark till folket. Man måste upphäva monopolet som statliga fastighetsföretag har och kapa de suspekta kopplingarna mellan banker och markutvecklare. 

Men att utsätta de lokala regeringarnas finansiella intressen för hot har sedan länge varit otänkbart, eftersom det omedelbart skulle destabilisera de centrala partiledarna och deras förmåga att styra landet. 

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48170/