Industriavfall kan rena vatten


Experiment visar att vid vattenrening kan industriavfall användas eftersom de absorberar tungmetaller.

Ett stort miljöproblem idag är tungmetaller; grundämnen som inte bryts ned av naturen utan finns där i kretsloppet. Emma Nehrenheim, forskare i miljö- och energiteknik har nyligen disputerat med sin avhandling ”Industriavfall som renar vatten” där hon forskat i hur man kan ta bort tungmetallerna ur miljön.

Tungmetaller är ett stort miljöproblem idag, menar Emma. Eftersom de är grundämnen kan de inte brytas ner av naturen utan sprids runt i kretsloppen tills de tas bort ur miljön. Vatten renas redan framgångsrikt under kontrollerade former inom industrin, där aktivt kol används.

Emma Nehrenheims forskning fick henne att se sig om och fann att vi i Sverige har furubarkflis och masugnsslagg. Dessa industriavfall har goda egenskaper; de suger upp föroreningar såsom tungmetaller. Att använda material som finns i regionen i stället för att framställa aktivt kol som nu görs innebär en miljövinst.

Både furubarkflis och masugnsslagg har under laboratorieförsöken visat sig kunna absorbera stora mängder metaller. Enligt Emma Nehrenheim är det dock viktigt att kunna garantera att uppsugningsförmågan är jämn och säker hos de båda materialen och att tungmetallerna hålls kvar så att det inte släpps ut andra föroreningar som kan skada naturen.

– Det visade sig i försöken att materialet kan släppa ifrån sig ämnen i början av användningen men att de sällan överstiger nivåer som är giftiga, berättar Emma Nehrenheim, forskare vid Mälardalens högskola i ett pressmeddelande.