Indonesiskt försök att arrestera Jia Jia
Jia Jia, vice ordförande i Kinas övergångsregering. (Foto: The Epoch Times)


Jia Jia är en före detta kader i det kinesiska kommunistpartiet (KKP) innehar FN:s flyktingstatus. Han lever för närvarande i Indonesien. Den 15 april fick Jia ett plötsligt besök av den indonesiska polisen som kom för att arrestera honom. Polisen ändrade sig emellertid efter att ha pratat med en god vän till Jia samt efter att ha lagt märke till det medieintresse som fanns för händelsen.

Enligt Jia Jia hade en bekant till honom iakttagit en främmande person som tycktes övervaka Jia Jias aktiviteter dagarna före arresteringsförsöket.

Jias vän Hok förklarade för polisen att Jia är innehar FN:s flyktingstatus under skydd av UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) och att hans status är skiljer sig från definitionen ”utländsk immigrant” som klargörs i den indonesiska lagen.

Slutligen begärde polisen att Hok skulle följa med till polisstationen för att hjälpa till med utredningen. Senare samma dag dök även Jia upp vid polisens högkvarter. Han fyllde i sin referensbekräftelse och fallet lades ned.

Jia är före detta generalsekreterare för Shanxis provinsiella förening för forskare och teknologiska experter. Sedan han öppet bröt med det kinesiska kommunistpartiet (KKP) i oktober 2006 har Jia många gånger flytt undan KKP:s försök att gripa honom. I mars 2007 blev han närapå skickad tillbaka till Kina av den indonesiska regeringen under påtryckningar från KKP.

Jia berättade att han inte utesluter kopplingen mellan händelsen och de artiklar som han tidigare publicerat. Detta gäller särskilt hans senaste artikel i vilken han stödjer Fackelstafetten för mänskliga rättigheter i Fastlandskina. Hans position som vice ordförande i den nyligen grundade kinesiska övergångsregeringen spelar också en roll, tror Jia.

Jia reflekterade även över att KKP nu står inför enorm press på i och med förtrycket mot tibetaner och i och med de starka protesterna som nyligen uppkommit mot Pekings olympiska fackelstafett runt om i världen.

– Kanhända tänker KKP att de kan hindra protesterna och lätta på trycket genom att slå mot demokratiaktivister utomlands, sade Jia.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-16/69260.html