Indonesisk radiostation tvångsstängd, utrustning beslagtogs
Radiostationen Era Barus logotyp. (Med tillstånd av Era Baru)


Kl 11 den 24 mars var studerande Tevan Marco mitt uppe i sin sändning på indonesiska av ”Musik och Info” på Radio Era Baru i Batam, Indonesien. Just då kom polisen och tjänstemän från den indonesiska myndigheten för övervakning av etersändningar in genom den olåsta dörren, stängde av stationens sändare, och började bära iväg en exciter, utrustning som behövs för att kunna sända.

Det var det senaste och mest extrema av de indonesiska myndigheternas drag för att tysta ner radiostationen, vilket allmänt anses vara ett resultat av politiska påtryckningar från det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess ambassad i Indonesien.

Sedan 2007 har Radio Era Baru nekats sändningslicens. Deras rättsfall, med begäran om en förklaring, har nu kommit till den indonesiska högsta domstolen efter år av officiell nonchalans. De lyckades inte vinna i första instans eller i en appellationsdomstol.

Inget skäl har lämnats till att de under de senaste tre åren inte har beviljats licens för sina sändningar, trots att de uppfyller alla de tekniska kraven, enligt stationens chef.

Nyligen har kraven på att de skulle sluta sända ökat och de kulminerade i onsdagens razzia.

Den uppenbart utomrättsliga karaktären på ingripandet förvånade Vincent Brossel, chef för Asienkontoret hos Reportrar utan gränser. 

– Det finns ingen rättslig grund för polisens ingripande. I en tid när olika grupper runtom i världen ber regeringen att inte falla för trycket från den kinesiska regimen, är det mycket överraskande att de nu beslutar sig för att stänga radion med våld, sade han i en telefonintervju.

Indonesiska tjänstemäns vägran ge radio Era Baru en licens började efter det att den kinesiska ambassaden i Indonesien skrivit ett brev där man krävde att stationen stängdes år 2007.

Skrivelsen, som var riktad till utrikesministeriet, med kopia till den Nationella underrättelsetjänsten och andra organ, varnade för att relationerna mellan Indonesien och Kina kunde skadas om Era Baru inte stängdes ner. Skrivelsen – i sina formuleringar typisk för kommunistisk byråkrati – hävdade att Radio Era Baru är ”ytterligare en sammansvärjning” av Falun Gongs andliga grupp, vilken den anklagar för att vara ett ”verktyg” för ”anti-kinesiska krafter”.

Raymond Tan, radiostationens direktör, säger att han och många av hans kollegor har övat Falun Gong i flera år; men det är innehållet i det budskap de sänder som har skakat KKP.

I sina sändningar på både det lokala språket och på mandarin sänder Era Baru rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter som begås av den kinesiska regimen mot Falun Gong-utövare, tibetaner, uigurer och andra inne i Kina. Det finns också program om traditionell kinesisk kultur, ett medvetet alternativ till regimens version av kinesisk etnicitet. Signalen når Singapore, som har en stor kinesisk befolkning, vilken mestadels inte nås av sådana synpunkter, och kan höras i farleder som regelbundet trafikeras av kinesiska fraktfartyg.

– Det är uppenbart att påtryckningarna kommer från ett mycket mäktigt land, sade Brossel med hänvisning till Kina, och noterar att en rad ekonomiska intressen står på spel i relationen Indonesien-Kina. Radions sändningar på mandarin till Singapore och kan också ha varit en faktor, enligt Brossel.

Radiostationens chef, Tan, var där när polisen och tjänstemännen kom in. Han sade till dem att Högsta domstolen hade tillstått deras överklagan från den 4 januari och upprepade att de skulle vänta på ett utslag innan de agerade.

– De ignorerade det och försökte stoppa vår sändning och försökte ta vår sändningsutrustning. Runt åtta personer kom till vår radiostation. Vi pratade med dem … men ändå insisterade de på att ta den, sade han.

Officiella kommentarer till lokala indonesiska medier tyder också på att polisen och de ansvariga funktionärerna inte lägger mycket vikt vid överklagandet till Högsta domstolen. Chefen för Allmänna kommunikationsavdelningen för Riau Island, polisman Anggaria Lopis, berättade för lokaltidningen TEMPO Interactive: ”Om [Radio Era Baru] anses bryta mot reglerna, då blir konsekvensen nedläggningen.”

Tjänstemännen sade också till Tan att underteckna ett formulär som erkände konfiskeringen och tvångsstängningen. 

– Jag undertecknade inte. Jag tror inte det är rätt av dem att ta utrustning, eftersom det inte finns någon dom från Högsta domstolen, sade han. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31989/