Indonesisk radiostation protesterar mot kinesisk störning
Johny Nelson Simanjuntak, utredare för den indonesiska kommittén för mänskliga rättigheter (Komnas Ham Indonesia), visar en skrivelse från den kinesiska ambassaden till det indonesiska utrikesdepartementet. Skrivelsen uppmanar ministeriet att hindra Radio Era Baru från att sända. (Foto: Xie Menghan / The Epoch Times)


Indonesiens myndighet för övervakning av etersändningar har återigen låtit sig påverkas av den kinesiska ambassadens påtryckningar och begärt att radio Era Baru (New Epoch Radio) stoppar sina sändningar. Stationen svarade med att lämna in en anmälan till Komnas Ham Indonesien, den indonesiska kommittén för mänskliga rättigheter.

Vid en presskonferens den 10 mars sade stationens representant Raymond Tan att den kinesiska ambassaden har försökt stoppa stationen ända sedan den startades. En tjänsteman från Komnas Ham sade att ambassaden handlat i strid mot lagen när den försöker störa Indonesiens interna angelägenheter.

Tan sade att kinesiska tjänstemän besökte den indonesiska sändningskommissionen 2007 och bad regeringen stänga radiostationen eftersom den hade sänt kritik rörande människorättssituationen i Peking, inklusive nyheter om förtryck av tibetaner, uigurer, och Falun Gong-utövare.

Tjänstemännen överlämnade breven till utrikesministeriet, ministeriet för inrikesfrågor, departement för spioneri, kommunikations- och informationsdepartement, samt sändningskommissionen.

Tan visade breven från den kinesiska ambassaden och nyheterna om de kinesiska tjänstemännens besök hos kommissionen, liksom skrivelsen av den 8 mars från sändningskommissionen där man begärde att stationen stängs.

Johny Nelson Simanjuntak, utredare för Komnas Ham, visade upp brev från den kinesiska ambassaden till utrikesministeriet som förklarade varför radiostationen inte kunnat få sin licens och beordrats att stoppa sina sändningar.

Simanjuntak uppmanade den indonesiska regeringen att hantera detta fall noggrant. Han tror det här kan vara början på en ond cirkel.

Han sade att första gången som stationen lämnade in ett klagomål skrev också Komnas Ham ett brev till kommunikations- och informationsdepartementet. Detta var den 16 oktober 2008 men departementet har ännu inte svarat.

– Departementets attityd verkar inte ha ändrats, sade Simanjuntak.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31270/