Indiska kritiseras för arbetarvillkor


En rapport kritiserar i dag kläd- och inredningskedjan Indiska för att göra för lite för att kontrollera arbetarnas villkor hos leverantörerna i Indien. Arbetarna i fyra fabriker visade sig inte har någon fackföring.

Rapportförfattaren Mats Wingborg från organisationen Rena Kläder hävdar att Indiska motverkar bildning av fackorganisationer, att företaget vägrar betala mer än minimilöner och att det hemlighåller sina leverantörer, skriver Svenska Dagbladet.

Rena Kläders lägger fram Wingborgs rapport på torsdagen.

Ingen av de fyra fabriker
som Wingborg studerat hade facklig organiserad personal och Indiska samarbetar inte med facken vare sig lokalt eller centralt.

Indiska har profilerat sig som ett etiskt verkande företag. Det har möjligheten att organisera sig fackligt som en central fråga i sin uppförandekod.

– Problemet är att de anställda inte vet sina rättigheter, säger Indiskas vd Sofie Gunolf som anser att arbetarkommittéer är en bra början.

Företaget har medverkat vid bildandet av sådana kommittéer där både arbetare och arbetsgivare är representerade. Men kommittéerna diskuterar inte lön, övertid eller fackliga rättigheter enligt Rena Kläder.