Indien måltavla för kinesiska cyberattacker
Indiens regering hävdar att Kina har angripit indiska webbsidor under de senaste 18 månaderna. (Foto: Epoch Times)


Indiens regering hävdar att Kina har angripit indiska webbsidor under de senaste 18 månaderna. I början av april uppmärksammades ett fall där kinesiska hackers bröt sig in utrikesministeriets datasystem. Ministeriet tror inte att de lyckades komma åt någon känslig information men anser att brott begåtts.

En detaljerad analys kring cyberattackerna rapporterades för några dagar sedan i Indiens största nyhetstidning, Times of India.

Indiens relation med Kina är i dagsläget spänd. Till att börja med är Indien missnöjt med den kinesiska regimens hanterande av de tibetanska munkarnas protester. Indien är hemvist för större delen av Tibets exilbefolkning – människor som flydde från Kinas våldsamma nedslag i Tibet 1959.

Relationen mellan de båda länderna blev än mer spänd i förra veckan då brittiska satellitbilder avslöjade en stor kinesisk ubåt utplacerad utanför ön Hainan. Detta har ytterligare underblåst den sedan länge groende rädslan för att Indiska oceanen ska bli den kinesiska flottans mål.

Att man gick ut med information om cyberattackerna nu kanske inte är en slump. Det spekuleras exempelvis i att den indiska regeringen planerar att göra större investeringar i försvar mot cyberattacker.

Regeringstjänstemän har i intervjuer med Times of India sagt att attackerna gått långt bortom vad som skulle kallas för vanlig ”hacking”. Åtskilliga ministrar har i privata intervjuer med tidningen gjort klart att attackerna följer mycket kusliga och sofistikerade mönster och att det inte råder något tvivel om att en mäktig grupp koordinerar angreppen.

Den största attacken under de senaste månaderna slog ut nyckelfunktioner i regeringens viktiga infrastruktur i National Informatics Centers värddatorer, vilka bland annat hyser den nationella säkerhetsrätten.

Dessa regeringsnätverk har ständigt granskats från datorer inne i Kina och gjort det möjligt för attackerarna att lära sig nätverkens topologi.

Enligt de intervjuade tjänstemännen används främst bots*, keyloggers** och granskning av nätverk för att penetrera det indiska systemet.

De säger även att angreppen öppnar för den kinesiska regimen att vinna ”en asymmetrisk fördel” i vilken som helst krigsföring.

*En Bot kan vara ett program eller en dator som konstruerats för att utföra handlingar utan människans hjälp, t ex genomsöka internetsidor mm.

**Keylogger är en datorprogramvara som registrerar tangenttryckningar på en dator, vilket kan användas för att stjäla viktig information, t ex lösenord.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-8/70470.html