Indien förbjuder delfinarium
Delfiner hoppar över en man under en show på Madrid Zoo. Indiens miljö- och skogsministerium har nyligen beslutat att inte tillåta etablering av delfinarium i landet. (Foto: Dominique Faget/AFP/Getty Images)


Indiens miljö- och skogsministerium, har förbjudit offentliga underhållningsshower med delfiner i fångenskap och kallar det moraliskt oacceptabelt.

I ett uttalande från Central Zoo Authority har Indiens regering uppmanat alla landets stater att inte godkänna någon ansökan om att etablera delfinarium ”inte till någon person, organisation, myndighet, privat eller offentligt företag där import och fångst av valarter som ska användas för kommersiell underhållning, privat eller offentlig utställning eller vilka andra ändamål som helst”.

Avinash Basker, juridisk konsult vid Wildlife Protection Society of India sade:

– Det är ett stort steg som berör delfiner i fångenskap. Delfinjakt är förbjuden i Indien och delfinerna i fångenskap i landet ska ha fångats på andra håll i världen. Därför är det bra för delfinerna globalt.

Basker nämner dock att det finns andra utmaningar för delfinerna i landet.

– Då och då kommer det rapporter om delfinköttskonsumtion i Indiens södra delstater. Omfattningen av detta problem är … inte känd eftersom fiskeindustrin inte är så tydligt reglerad här.

I Indien är delfiner skyddade enligt Wild Life Protection Act från 1972. Den indiska regeringen har förklarat delfiner från floden Ganges som landets vattenlevande nationsdjur med syfte att skydda den hotade arten.

Uttalandet från Central Zoo Authority nämner att valar (marina däggdjur) inte kan överleva i fångenskap. ”Valar i allmänhet är mycket intelligenta och känsliga. Flera forskare som har forskat på delfiners beteende har föreslagit att den ovanligt höga intelligensnivån jämfört med andra djur gör att delfiner ska ses som ”icke-mänskliga personer” och de bör ha sina egna specifika rättigheter och det är moraliskt förkastligt att hålla dem i fångenskap för underhållning”.

Basker nämner att fler länder måste inta samma policy för att hindra att fler delfiner fångas.

– Att benämna delfiner som ”icke-mänskliga personer” ger enorm kraft till diskussioner kring djurs rättigheter i världen. Det är en stor uppgift”, sade han.

Basker anser att kärnpunkten i uttalandet är att det är grymt att hålla delfiner i fångenskap.

– Wildlife Protection Act i Indien skyddar delfiner och många andra arter. Genom att kalla dem ”icke-mänskliga personer” har regeringen antagligen försökt höja deras status i djurskyddslagen från 1960.

Översatt från engelska.