Import snedvrider konkurrensen


Värden för miljarder importeras från Kina och Tullverket skärper nu kontrollen mot de företag som handlar med landet, då det konstaterats utbredda bedrägerier.

Det har varit en dramatisk ökning av importen från Kina, bara under de senaste tre månaderna var ökningen 27 procent. Konsumenterna får tillgång till billiga varor men det är inte säkert att priset på prislappen är det riktiga. Många importörer lurar Tullen på importavgifter och dessutom snedvrids konkurrensen. Tullverket vill därför skydda företag som gör rätt.

Hans Ohlsson, chef för Tullverkets efterkontroll uppger till ET att Tullverket nu ska kontrollera 120 företag som importerat varor för två miljarder kronor.

Det är inte bara falska fakturor som hittats, utan fakturabeloppen har varit för låga och man har angett fel ursprungsland, allt har gjorts med ett avancerat upplägg i syfte att undvika att betala rätt importavgift.

Varorna tar inte alltid den rakaste vägen hit. Importavgiften blir lägre om varorna kommer från ett land som EU har frihandelsavtal med, till skillnad från Kina.

– Det är de kringgående rörelserna som varorna tar, som intresserar oss, säger Hans Ohlsson.

Tullverket kommer att genomföra tullrevisioner där de har laglig rätt att granska rutiner, räkenskaper, varulager och andra handlingar för att kontrollera om importören fullgjort sin anmälnings- och uppgiftsskyldighet mot Tullverket. Vid mindre bedrägeri träffas man ”över skivbordet” och byter information.