Immunitetsfrågan avgörande i rättsprocess mot Kinas handelsminister i USA
Kinas handelsminister Bo Xilai är föremål för en rättsprocess i USA gällande människorättsbrott i Kina. Krafter i USA försöker nu stoppa en rättegång genom att få igenom utökad immunitet, som då skulle gälla även politiker och högre tjänstemän. (Foto: AFP)


Den 7 februari hålls en viktig domstolsförhandling i Washington DC i ett mål mot Kinas handelsminister Bo Xilai som människorättsgrupper i USA driver, rapporterar Falun Gong-hemsidan Clearwisdom.net. Bo anklagas för folkmord, tortyr och brott mot mänskligheten på grund av sin inblandning i förföljelsen av Falun Gong i Kina.

Nu försöker emellertid USA:s regering övertyga rätten om att Bo åtnjuter diplomatisk immunitet och därför inte kan åtalas. Följden om detta accepteras kan bli att inga utländska politiska dignitärer kan åtalas när de kommer till USA. Normalt gäller diplomatisk immunitet bara för medlemmar av diplomatkåren, men nu vill alltså USA:s regering utsträcka den till att gälla alla utländska politiker och tjänstemän som är i USA på ”särskilda uppdrag”.

Huvudombudet för den kärande i målet, advokaten och tillika chefen för World Organization for Human Rights, Morton Sklar, säger att han är hoppfull om att kunna vinna i immunitetsfrågan, och därmed kunna ta fallet vidare.

Förutom den här typen av mål inom USA fruktar artikelförfattaren på Clearwisdom.net att även resten av världen kan komma att påverkas av USA:s linje och tillämpa denna utökade immunitet. I takt med Kina blir en allt viktigare ekonomisk maktfaktor och försöker upprätta närmre relationer med resten av världen, riskerar den här typen av människorättsmål att bli en påtaglig störning och en för båda parter pinsam påminnelse om det mörker som råder i Kina när det gäller mänskliga rättigheter.

Allt sedan förföljelsen mot Falun Gong inleddes 1999 har flera försök gjorts runt om i världen att stämma flera av de huvudansvariga, särskilt Kinas kommunistpartis förre ordförande Jiang Zemin.