Ilska över Kinas nya bostadsskatt (del 2)
Kinesiska husköpare på fastighetsmässan i Peking i augusti 2010. (Foto: AFP/ Getty Images)


En del bloggare ifrågasätter bostadsskattens legitimitet, eftersom kinesiska bostadsägare inte äger sin fastighet utan bara får rätten till dem i 70 år. Marken och alla förbättringar i form av byggnader tillhör regeringen.

”Att köpa ett hus i Kina betyder i själva verket att hyra det till ett väldigt högt pris. Om vi bara hyr, varför ska vi då betala fastighetsskatt,” frågade sig en bloggare.

Professor Xia Yeliang vid Peking University håller med. Han sade till Radio Free Asia att regimen inte blint borde kopiera västländers beskattningssystem.

– Fastighetsskatt för bostadsägare borde inte tillämpas i Kina eftersom det kinesiska folket inte kan köpa marken, medan människorna i västländer äger marken deras hus är byggda på.

Xia sade även att det var dumt att införa en skatt bara för att få ner bostadspriserna.

– Att sänka bostadspriserna är ett kortsiktigt mål, men beskattning är en långsiktig politik. Om huspriserna sjunker under regeringens gräns en vacker dag, kommer de då avskaffa bostadsskatten? Beskattning är en allvarlig fråga och regeringen borde inte införa nya skatter för att åtgärda kortsiktiga mål.

Alllmän misstro gentemot regimen kan leda till att många kineser motsätter sig skatten.

Bloggaren Liu Gen skrev följande på sina.com: ”Somliga människor kan alltid hitta kryphål i politiken. I slutänden är det alltid vi, de vanliga människorna som inte har mycket pengar, som lider mest. Regeringen har talat om att kontrollera bostadspriserna, men de fortsätter stiga. Fastigheter är den största inkomstkällan för de lokala regeringarna. Jag betvivlar att lokala regeringar faktiskt kommer genomföra en sådan politik.”

Andra uttryckte tvekan om huruvida dessa skattepengar kommer användas för att gynna vanligt folk. De tror att korrupta statliga tjänstemän kommer andvända pengarna för att bekosta sitt lyxliv och sina älskarinnor. Många har kommenterat att ämbetsmän är de första man borde rikta egendomsskatter mot.

”Vi har varit slavar under våra hus, våra bilar, våra mediciner och kostnaderna för våra barn. Nu är vi även slavar under skatterna. Hur ska våra liv någonsin bli bättre?” klagade en bloggare på people.com.cn.

Många ekonomer har sagt att bostadsbubblan tycks ha skapats främst av lokala regeringar, statliga företag och banker.

En forskare vid Peking University vid namn Liu uttryckte uppfattningen att den spekulativa markköpfesten som nådde sin topp 2009 var resultatet av de 4 biljoner yuan i stimulanspengar som centralregeringen pumpade in i marknaden i slutet av 2008. Den största delen av denna summa har investerats i fastighetsmarknaden genom statliga företag, enligt experter.

Statliga företag utgör majoriteten av ”markkungarna”, enligt en artikel i Guangzhou Daily. Deras spenderande har spelat en viktig roll i att driva upp mark- och bostadspriser.

Lokala regeringar är också mycket angelägna att sälja mer mark för att möta målet på en åttaprocenting ökning av BNP som centralregeringen satt upp. Den mark som säljs för att fylla denna kvot är mestadels exproprierad från lokalbefolkningen, särskilt bönder, via tvångsrivningar och våldsamma avhysningar.

Banker är en annan instans som inte vill se att huspriserna börjar sjunka. Ekonomen Cao An sade att snabbt sjunkande bostadspriser vore den värsta tänkbara mardrömmen för Kinas finanssystem.

Enligt IMF:s rapport 2009 så visar Forbes Tax Misery Index att Kina har världens näst högsta skattenivår, medan köpkraften räknat i BNP per capita bara är på 99:e plats.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43764