Illegala invandrare möter en osäker framtid i Frankrike
Polisen transporterar bort immigranterna från ett provisoriskt läger i Calais. (Oli Scarff/Getty Images)


Tre hundra immigranter gick ett osäkert öde till mötes när deras provisoriska läger i Calais, Frankrike, avvecklades i förra veckan. Human Rights Watch uttryckte oro för att många av dem skulle skickas tillbaka till Grekland, deras första anhalt i Europa, där immigranter och asylsökande inte behandlas väl.

Immigranterna som mestadels kommer från Afghanistan, gjorde riskfyllda försök att korsa engelska kanalen från Calais.

Enligt EU :s förordningar är det land dit personen först kommer till EU ansvarig för personens asylansökan.

– Grekland avslår 99,5 procent av alla asylansökningar, sade Bill Frelick, flyktingpolitisk chef för Human Rights Watch, i ett pressmeddelande.

Human Rights Watch har uttryckt oro över de ”bedrövliga förhållandena” i Grekland där invandrare hålls fängslade.

”Grekland klarar inte att garantera en rättvis bedömning av asylärenden och fortsätter att fängsla invandrare och asylsökande under förhållanden som kan vara både omänskliga och förnedrande, och de har inte adekvata mottagningsförhållanden för invandrare,” sade Human Rights Watch i ett pressmeddelande.

Med sitt läge i södra Europa är Grekland en av de största portarna för illegal invandring i Europa. Flyktingarna kommer från Egeiska havet, Balkan och Turkiet. Både människohandlare och Greklands invandrarpolitik bidrar till den stora invandringen.

Beslutet om huruvidare de asylsökande beviljas flyktingstatus eller inte bedöms av en kommitté bestående av poliser, prefekturer, och en företrädare för FN:s flyktingkommissariat.

Flyktingarna får ingen advokat eller ombud, och enligt en ny grekisk lag har asylsökande ingen rätt att överklaga.

– Det är lätt att få intrycket av att europeiska regeringar är helt nöjda med att Grekland gör det smutsiga arbetet åt dem och ger dem möjlighet att bli av med dessa invandrare, inklusive potentiella flyktingar, sade Bill Frelick i ett pressmeddelande.

”Istället för att skicka tillbaka dem till Grekland, bör de franska myndigheterna se till att dessa invandrare får möjlighet att ansöka om asyl i Frankrike, sade Frelick.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23088/