Illegal handel med vilda papegojor på Salomonöarna
Tusentals papegojor av arten Cardinal Lories och andra fåglar exporteras från Salomonöarna genom att felaktigt påstå att de är uppfödda i fångenskap. (Foto: Med tillstånd från Traffic)


En undersökning från Traffic, en övervakningsgrupp för den globala handeln med djur, säger att mellan åren 2000 och 2010 handlades över 68 000 vilda fåglar illegalt på Salomonöarna under täckmantel att de var uppfödda i fångenskap.

Salomonöarna skulle behöva ha stora kommersiella uppfödningsanläggningar för att hysa de tusentals häckande par som krävs för att komma upp i det antal fåglar som har exporterats, säger rapporten. I en tidigare undersökning från 2006, konstaterades att några sådana anläggningar inte fanns.

Den nya undersökningen drog därför slutsatsen att ett stort antal av Salomonöarnas vilda fåglar, främst kakaduor och papegojor, har fångats in och sedan hamnat i den globala handeln med vilda djur genom att utge dem som uppfödda i fångenskap.

Chris R. Shepherd, Traffic Sydostasien, sade i ett pressmeddelande att en sådan handling ”är lurendrejeri för att komma runt internationella handelsregler”.

De flesta av de fåglar som påstås vara födda i fångenskap är egentligen vildfångade. Olämplig behandling av fåglarna får allvarliga konsekvenser för deras hälsa, fastställde studien.

Något ännu konstigare som studien upptäckte var att 76 paradisfåglar påstods vara uppfödda i fångenskap 2005. Paradisfåglar är kända för att vara mycket svåra att föda upp i fångenskap och endast ett fåtal specialcenter har lyckats.

Dessutom exporterades 13 000 främmande fåglar, främst arter som finns naturligt i Indonesien och Papua Nya Guinea. Men några handlingar som kan förklara hur de har blivit avelsfåglar för uppfödning i fångenskap på Salomonöarna finns inte.

Singapore och Malaysia står för 93 procent av handeln med fåglar från öarna, men ett stort antal fåglar exporteras vidare främst till Taiwan. Dock har Malaysia nu avbrutit importen av fåglar från Salomonöarna och Traffic anser att Singapore borde göra detsamma, skriver Birdwatch på sin webbsida.

Alla fåglar som exporterades var av arter som anges i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES), vilken begränsar handeln med vildfångade individer men har mindre stränga regler om de är födda i fångenskap.

Översatt från engelska.

Tilläggsrapportering: redaktionen Sverige