Illavarslande present till Kinas kommunistregim
Deltagare vid ett Epoch Times-evenemang för att sprida de Nio kommentarerna visar upp ett plakat där det står ”Gå ur kommunistpartiet!” (Foto: Epoch Times)


När det kinesiska kommunistpartiet (kkp) firade sin 85-årsdag den 1 juli, läckte partiets officiella nyhetsbyrå, Xinhua.Net, ut information som kkp länge ansträngt för att dölja: Över elva miljoner människor har gått ur kkp och dess under-organisationer.

Denna information ingick i redaktörens kommentar på en rapport med titeln ”Meng Weizai: Jag kommer aldrig att avsäga mig kkp!” Trots att Xinhua publicerat den artikeln för att tillbakavisa utträdesvågen, bekräftar den i själva verket utträdenas existensen för människor i Kina.

Xinhua.Net avslöjade information om de elva miljoner utträdena i en redaktörskommentar till en artikel som först publicerats på Cnkfun.com. Artikeln berättar att Meng Weizai, före detta chef på avdelningen för konst och litteratur under kkp:s propagandadepartement, förnekade att han avsagt sig kkp med orden ”Kommunism har varit mitt ideal och mitt mål. Jag kommer inte att förräda mina mål.”

Kring den första juli förra året, när 2,8 miljoner hade gått ur kkp och dess underorganisationer, gav kkp sitt första officiella svar på vågen av utträden. Li Jingtian, fullmäktige i kkp:s centralkommittés organisationsdepartement, hävdade vid en presskonferens ”För en tid sedan rapporterade vissa utländska hemsidor att tusentals partimedlemmar avsagt sig sitt kkp-medlemskap och publicerat en del tillkännagivanden. Detta är ett påhittat rykte.” Li använde sedan Men Weizais fall som ett exempel.

Den första juli i år,använde Xinhua.Net återigen Meing Weizai för att tillbakavisa rapporterna om utträden. Men denna gång hävdade Xinhua.Net att det totala antalet utträden uppnår 11 miljoner. Frågan som nu kvarstår är, avsade sig Meng Weizai kkp eller inte?

Den 10 december 2004 postades ett uttalande på en hemsida utanför Kina, i namnet Meng Weizai. I tillkännagivanet presenterade Meng sig själv ”Jag föddes i Hongtongs län i Shangxi-provinsen. Jag är en känd författare och konstnär och före detta chef för Folkets litterära publiceringshus och Fokets konstnärliga publiceringshus, före detta fullmäktig partichef i Kinas förbund för konst och litteratur (CFAL), före detta chef över avdelningen för konst och litteratur under kkp:s propagandadepartement samt före detta specialist vid den Allmänna administrationen för press och publikation.” Tillkännagivandet säger att sedan han börjat utöva Falun Gong, fann Meng att hans hälsa förbättrades avsevärt och att hans sjukdomar försvunnit. Emellertid, på grund av sin tro på Falun Gong, har han gång på gång trackasserats av den kinesiska regeringen. Meng klargjorde att han beslutat sig för att avsäga sig kkp efter att ha läst de Nio kommentarerna om kommunistpartiet. I sitt tillkännagivande vädjade han, ”Jag, är 70 år och har varit medlem i kkp i 55 år. Jag uppmanar nu det kinesiska folket att avsäga sig kkp.”

En dag efter att tillkännagivandet publicerats, släppte CFAL ett uttalande via Xinhua.Net under titeln ”Meng Weizai klargör högtidligt: ”Jag kommer att förbli en kkp-medlem för evigt”. Detta uttalande hävdar att Meng var chockerad då han: ”…på kvällen den 8:e december fått veta att en särskild utländsk hemsida sagt att han trätt ut ur kommunistpartiet i Kina.”

En dag efter detta uttalande publicerades ett nytt tillkännagivande från Meng Weizai på en hemsida utanför Kina. I detta uttalande fördömde Meng Xinhua.Net för att ha fabricerat det föregående uttalandet och påpekade att CFAL och Xinhua i sitt fabricerade så kallade ”auktoriserade uttalande” inte vågat nämna det faktum att Meng utövar Falun Gong och har läst de Nio kommentarerna.”

Wang Hua som jobbar vid servicecentret för utträden ur kkp, gav sin syn på fallet med Meng Weizai. Wang sade:

Huruvida Meng Weizai avsade sig kkp eller inte, är egentligen inte det intressant. Avsägandet av kkp är till sin natur ett andligt, självreflekterat och fritt personligt val. Det sker på gräsrotsnivå. Det spelar ingen roll om Meng Weizai verkligen avsade sig kkp, om han förnekade avsägandet under påtryckningar, eller om Cnkfun.com fabricerade hans förnekelse. Det rör bara en enda individ. Mot bakgrund av de elva miljoner människor som avsagt sig kkp, betyder ett enstaka fall ingenting. Man kan inte förneka miljontals utträden baserat på ett enda fall.

Gao Dawei, chef för servicecentret säger att 1 juli på goda grunder kan utses till dagen för att avsäga sig kkp. Han noterade att den nära förestånde upplösningen av kkp har gått från att vara något underförstått till en allmän uppfattning bland både höga kkp-tjänstemän och vanliga kinesiska människor. Många höga tjänstemän har avsagt sig kkp och de hjälper till att sprida de Nio kommentarerna till det kinesiska folket.

Experter har påpekat att det finns ett skäl till att informationen om de elva miljoner utträdena avslöjades på kkp:s officiella hemsida, särskilt på årsdagen för kkp:s grundande. För kkp är det definitivt inte någon lovande födelsedagspresent.

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-4/43531.html