Ikonen Saab fortsätter att blöda
Saabs konkursförvaltare, Hans Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, på presskonferensen i Göteborg den 21 januari. (Foto Pirjo Svensson/Epoch Times)


– Saab Automobile är i det närmaste en ikon på den svenska marknaden. Vi har förstått att den också har ett stort kulturhistoriskt värde på sitt sätt, och att det har funnits en osedvanlig stor lojalitet bland de anställda, bland leverantörer och andra intressenter i företaget. Detta var uppenbarligen en bidragande orsak till bolagets överlevnad under lång tid, sade Hans Bergqvist på lördagens presskonferens i Göteborg.

Saabs konkursförvaltare, Hans Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, informerade på presskonferensen att de hade valt att hålla en låg profil, innan de skulle kontakta GM om Saabs framtid. Men GM förekom dem genom ett uttalande.

GM vill stoppa möjligheten till Saab-tillverkning, inga licenser till någon köpare sades det, vilket förvaltarna inte var beredda på. Det visar att GM har sina affärsmässiga och kommersiella intressen att bevaka, menade konkursförvaltarna och sade att dessa måste tas i beaktande och att en dialog kommer att föras med GM liksom med alla andra intressenter som finns i en sådan här stor organisation.

– Vi har inte lagt ner trots GM:s uttalande, sade Anne-Marie Pouteaux

När det gäller de tekniska licenserna säger konkursförvaltarna att de ”vet hyfsat väl” vad det gäller. Men en konkursförvaltare måste göra överväganden innan de säljer några tillgångar. Det skulle annars kunna medföra risk för skadeståndsanspråk.

Konkursförvaltarna meddelande att det finns flera, både svenska såväl som utländska intressenter som lämnat anbud på helheten och således vill fortsätta med biltillverkningen.

En konkurs genomförs i två stadier och det är fortfarande det första stadiet som pågår, det att ta hand om boet. Senare kan man titta bakåt, en utredningsfas, som till exempel; om det som Saab pantsatte hade rätt värde och om avtalsförhållanden som är oerhört komplicerade och ska lösas upp.

Att avveckla den typen av företag som Saab är, är en mycket komplex fråga, och det behövs likviditet för att betala kostnaderna som avvecklingen för med sig.

– Saab är en patient som under lång tid förblött på något sätt. Det brutala budskapet och sanningen är att patienten är död men har inte slutat blöda, sade Hans Bergqvist.

Konkursförvaltarna har arbetat i fyra veckor och närmast på tur är att ta ställning till de olika intressenternas seriositet  är deras anbud på Saab-museets innehåll av gamla Saab-bilar.

– Vi har fått otroligt mycket anbud på delar, i huvudsakligen anbud på delar, enskilda bilar till alla möjliga priser, men också ett antal anbud på helheten, sade Anne-Marie Pouteaux.

Anbuden ska värderas under kommande vecka. Vilka som bjudit på bilarna lämnas inte ut av konkursförvaltarna utan först när de är klara, lämnas information ut, eventuellt tillsammans med köpare.

– Det är sorgligt för många att vi inte är en kulturvårdande myndighet. Det är inte vår uppgift att bevara museet som ett museum, även om det vore roligt att det blev så. Utan vår uppgift är att omvandla tillgångarna i museet till pengar, som de som har fordringar på Saab kan dela på, sade Anne-Marie Pouteaux till den församlade pressen.

Totalt har över 500 anbud inkommit.

Den 16 april ska bouppteckningen vara inlämnad.