Idrottare ifrågasätter olympiska spelens anda
”De olympiska spelen måste hållas utifrån olympiadens sanna anda, vilket vi som idrottsmän och funktionärer alltid har varit stolta över att sträva efter” – olympiamästaren Jan Becker (Foto: The Epoch Times).


De olympiska spelen är en höjdpunkt i varje idrottsmans karriär men inte om de trampar på människors liv, säger Australiens tidigare olympiska mästare i simning.

Jan Becker som representerade Australien vid 1964-års olympiska spel i Tokyo framhäver att den olympiska andan av ”vänskap, solidaritet, värdighet och rent spel” som är specificerade i den olympiska stadgan är just vad den kinesiska kommunistregimen måste respektera om den internationella gemenskapen skall kunna ta dem på allvar.

När Pekings 2008-års olympiska spel nu snabbt närmar sig håller den internationella oron på att växa över de ökade kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina – från statens förtryck av religioner till förkvävd frihet för media och tills helt nyligen massavhysning av människor från deras hem för att bana väg för de olympiska spelen..

”Jag tror inte att det är i olympisk anda, något som en olympier vill ha, och om idrottsmän visste om det skulle de känna sig äcklade av det, ”sade Becker till Epoch Times.

Förra veckan läckte det ut om ett dokument från de kinesiska myndigheterna som i detalj tog upp en lång lista på ”farliga grupper” som bedöms vara ”ett hot.”

Dokumentet listade upp
43 grupper som skall uteslutas från de olympiska spelen, bland vilka fanns Dalai Lamas anhängare, Falun Gong-utövare, utländsk mediapersonal som är fientligt inställda till Kina och de som visar ”starkt missnöje” med Kinas kommunistparti.

Jan Becker hoppas att den internationella olympiska kommittén (IOC) anstränger sig för att leva upp till de olympiska idealen och visar ett verkligt opolitiskt idrottsevenemang.

”De olympiska stadgarna säger att de olympiska spelen skall hållas i ett land där man behandlar människor med värdighet. De borde säga till Kina: ni har inte blivit bättre på dessa områden, ni är inte värda att ha de olympiska spelen.”

Medan pressen att bojkotta de olympiska spelen ökar i styrka från grupper för mänskliga rättigheter, uttryckte Becker oro för att de flesta idrottsmän och internationella idrottsarrangörer är omedvetna om vidden av Pekings försök att ”lura världen”.

”Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna grasserar hejdlöst över hela landet på det mest fasansfulla sätt. Som en olympier skäms jag för att säga att världen beklagligt nog tittar på,” skrev hon i ett öppet brev som var adresserat till alla sportintresserade människor i världen.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-30/55904.html