"I Kina är organstölder en del av regeringens politik"
Skådespelare visar hur organstölder och tortyr utförs på Falun Gong-utövare, medan demonstranter håller upp skyltar vid en presskonferens i San Francisco City Hall den 5 september 2013, för att stödja en resolution i representanthuset mot organstölder i Kina. (Foto: Epoch Times)


Handel med organ är en av de viktigaste frågorna som myndigheter och människorättsorganisationer kämpar mot, på grund av internationella kriminella nätverk som profiterar på denna handel.

En av tragedierna i den moderna medicinska världen är att ofrivilliga organtransplantationer och organstölder ökar när den medicinska vetenskapen finner nya sätt att förlänga medellivslängden. Avlägsnande av vitala organ specifikt för transplantationer, och ibland för medicinsk forskning, utförs ofta med hjälp av tränad medicinsk personal men utan donatorns samtycke.

Denna realitet blir än mer brutal när den kriminella och omänskliga aktiviteten genomförs med myndigheternas godkännande eller till och med med deras hjälp. Så är fallet i Kina där organstölder från fångar är en officiell policy från myndigheterna som genomförs på allmänna sjukhus.

Under Europaparlamentets plenum den 12 december antogs en resolution om de allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter i Kina, och mer specifikt brott rörande organtransplantationer som har uppdagats på senare tid. Kina är ett av de länder i världen där flest fångar avrättas. Det tycks som om den kinesiska regimen har gjort detta till en lukrativ affärsverksamhet.

Kinas vice hälsominister, Gao Qiang, medgav 2005 att nästan alla organ till transplantationer kom från avrättade fångar. Antalet avrättningar är dock en statshemlighet. Kina lämnar inte ifrån sig någon statistik trots internationella krav på information. Enligt Istanbuldeklarationen, som fastställer procedurmässiga och etiska riktlinjer för organdonationer, krävs det att donatorer måste ge sitt samtycke innan en transplantationsprocess börjar. Vidare kan inte dömda fångar bli donatorer. Trots uttalanden från kinesiska tjänstemän om att dessa riktlinjer kommer att implementeras så är verkligheten i Kina att man rör sig i helt motsatt riktning. Rapporter från ideella organisationer tyder på att kinesiska militärläkare är inblandade i organstölder i fängelser och arbetsläger, speciellt från samvetsfångar.

För närvarande är Kina vid sidan av USA det land som utför flest antal transplantationer varje år med sina 600 transplantationscentrum runt om i landet. Kina har blivit ett resmål för transplantationsturism där organmottagare reser från grannländerna med syftet att finna en matchande donator. You Mei-nu, taiwanesisk lagstiftare, sade nyligen att ”Taiwan är ett land som styrs av människorättsprinciper, och taiwaneser, som är garanterade rätten till hälsa, borde inte bygga sitt välstånd på någon annans sorg eller smärta”. Hon bekräftade att Kina har varit huvuddestination för taiwaneser som behöver organtransplantationer.

De flesta offren för den omfattande organskörd från fångar som utgör basen för organhandeln, har varit utövare av Falun Gong. Falun Gong är en andlig rörelse som framträdde i Kina 1991 och snabbt blev populär bland kineserna. Den kinesiska regeringen betraktade emellertid rörelsen som ett hot och satte igång en förföljelse av utövarna 1999 med målet att utplåna rörelsen. De flesta utövarna sattes i fängelse och fick stränga straff.


Niccolò Rinaldi.

Niccolò Rinaldi.

Enligt en resolution som togs upp i amerikanska representanthuset skedde det en betydande ökning av antalet organtransplantationer i Kina efter 1999, vilket hänger ihop med förföljelsen av Falun Gong. Enligt resolutionen är fängslade Falun Gong-utövare de enda som genomgår regelbundna medicinska undersökningar med tyngdpunkt på deras vitala organ, som hjärta och lever, och läkare har medgivit att de använt organ från Falun Gong-utövare. Omkring två tredjedelar av fångarna i kinesiska arbetsläger är Falun Gong-utövare. Resolutionen beskriver också att många av offren fortfarande levde när de fick sina organ bortplockade.

Det är viktigt att Europaparlamentet och Europeiska utrikestjänsten studerar det här fallet som en följd av antagandet av resolutionen. Båda två måste kräva att den kinesiska regeringen implementerar internationell standard för mer transparens i transplantationsärenden. Det här är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som, om rapporterna visar sig stämma, kommer att kräva ett folkmordsperspektiv. Det internationella samfundet måste kliva in innan situationen eskalerar.

Europaparlamentarikern Niccolò Rinaldi är medlem i Europaparlamentets kommitté för mänskliga rättigheter.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/502284-harvesting-lives-in-china/

Artikeln publicerades ursprungligen på http://eptoday.com