I jordbävningens kölvatten
Skadade butiker på Manchester Street efter jordbävningen i Christchurch, Nya Zeeland. Mer än 155 människor har officiellt dödförklarats men det totala antalet offer tros vara mer än 200 efter skalvet som drabbade Christchurch den 22 februari. (Foto: Martin Hunter/Getty Images)


De invånare som stannat kvar i Christchurch skakas fortfarande av flera och ganska kraftiga efterskalv efter den stora jordbävningen som drabbade staden den 22 februari.

Myndigheterna uppskattar att 65 000 människor, en sjättedel av invånarna i Christchurch, har lämnat staden, rapporterar AFP.

Edward Robinson, en student som bor i Christchurch, sade till Epoch Times i en telefonintervju att de som stannat kvar försöker att återgå till det normala trots efterskalven.

– Det verkar som man liksom vänjer sig. Det värsta är över nu och man fokuserar på att få allt att fungera igen.

På måndagen meddelade regeringen att upp till 10 000 hus kanske måste rivas och att ytterligare 100 000 hus måste repareras. Vissa områden har drabbats så hårt att hela gator och förortsområden måste överges, rapporterade New Zealand Herald.

– En del bostäder kan inte återuppbyggas efter det andra skalvet och det finns några områden i Christchurch som måste lämnas, sade premiärminister John Key.

Efterskalven är fortfarande
kraftiga och regelbundna och GeoNet  registrerade sju skalv på tisdagsmorgonen den 8 mars som varierade i styrka från 2,9 till 3,7. Kondenseringen sprider sig i vissa delar av de östra förorterna, som till exempel Avonside, och marken har sjunkit på en del ställen.

– De första indikationerna tyder på att en del av kondenseringen är så allvarlig att man inte kan åtgärda det inom överskådlig tid. Jag vet inte hur stort område, det kan vara begränsat till vägar men det kan också vara större än så.

– De östra förorterna har drabbats hårdast och behöver mest hjälp. De flesta av mina vänner bor i områden som inte har drabbats så hårt, men folk går omkring och delar ut mat och vatten och tar hand om varandra.

– De delar ut andningsmasker, eftersom dammet blandas med vatten, slam och avloppsvatten, blir det ganska ohälsosamt. När det är som värst, om det är en torr dag, måste man använda mask eftersom luften är så dålig, sade Edward Robinson.

Civilförsvaret öppnade tillfälligt en del av avspärrningsområdet på söndagsmorgonen. Centrum har delats in i fem zoner, den röda zonen i hjärtat av staden får ingen beträda. Alla måste ha med sig id-handlingar i alla zonerna.

Boende och företagare får nu tillgång till området i perioder om sex timmar för att inspektera och säkra sina egendomar.

– De börjar sakta
öppna upp staden så att folk kan komma in och hämta saker i sina hus. Hittills har allt fokus legat på att röja upp, få bort slam från gatorna och dränera översvämningar. Just nu har de börjat riva de förstörda byggnaderna så de inte orsakar mer skada, sade Edward Robinson.

Han berättade att 300 poliser från New South Wales i Australien har kommit för att hjälpa polisen och militären att upprätthålla ordningen.

– Det är verkligen tätt. Varenda gata i och utanför stan har tre poliser eller fem militärer som bevakar den.

– Trots det har det varit överraskande många inbrott. Jag har två vänner som blivit rånade fast inte i det värst utsatta området.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/christchurch-quake-aftermath-sinks-in-52565.html