I husarrest efter räddningsförsök av Gao Zhisheng
Advokat Gao tillsammans med Hu Jia den 28 december 2005. (Foto: Epoch Times)


Efter att Hu Jia, förkämpe för mänskliga rättigheter i Peking, den 6 april berättat om sitt telefonsamtal med advokat Gao Zhisheng för omvärlden började han arbeta för Gao och hans familjs frihet. Fyra dagar senare sattes Hu åter i husarrest och telefonlinjen bröts. I en intervju med The Epoch Times den 16 april säger Hu, ”Min senaste husarrest varade i 214 dagar och då var säkerhetspolisen permanent stationerad i min lägenhetsbyggnad medan de denna gång är på ett litet avstånd i vaktrummet på utsidan.

Hu tror att husarresten denna gång är till för att hindra honom att ytterligare hjälpa Gao Zhisheng.

Hu sade:

– Efter Gaos telefonsamtal den 6 april kände jag att jag behövde hjälpa Gao och hans familj under denna verkligen svåra situation, det är också en fråga om Gaos försörjning. Jag kontaktade utländska ambassader och media samt organisationer för mänskliga rättigheter, med mera. Jag tror polisen avlyssnar min telefon. Jag hade ett inbokat möte med en europeisk ambassad den 10 april för att diskutera hjälp för Gao och familjen men tidigt den morgonen kom det hit fyra civilklädda poliser.

Hus hustru Zheng Jinyan är gravid. ”Trots att husarresten inte påverkar mig mycket så gör den det för min fru. Hon är gravid i andra månaden och behöver en lugn miljö. Så snart hon går ut ur huset konfronteras hon med ett helt gäng fientliga poliser så man kan föreställa sig hur hon mår.”

Enligt Hu har Zheng haft två intensiva verbala konfrontationer med polisen. Den 12 april gick Hu och hustrun ut för en promenad men stoppades av polisen. För att skydda henne slutade det med en fysisk konflikt mellan Hu och polisen.

– Från telefonsamtalet jag hade med Gao den 6 april förstod jag att han försökt kontakta mig. Jag ansåg att det var min skyldighet att informera allmänheten, nationellt och internationellt om hans förhållanden och att förklara sanningen kring kommunistregimens lögner om honom, sade Hu.

Gaos senaste brev har offentliggjorts och fått internationell uppmärksamhet. Hu tror att Gao inte hade något annat val än att göra så. Han tror det finns två möjligheter: den ena är att Gao åter hamnar i fängelse och hans hustru och barn fortsätter att trakasseras och utsättas för brutalt våld. Den andra är att Gaos situation blir mycket bättre. Kommunistregimen klarar inte av några internationella påtryckningar, speciellt inte inför den kommande olympiaden, så regimen kanske ger efter genom att i nuläget ta bort övervakningen av Gao.

– Jag är faktiskt försiktigt optimistisk. Kommunistregimen är hänsynslös och har i hanteringen av Gao och hans familj använt alla möjliga korrupta sätt. Alla steg i rättsprocessen var olagliga och ingen med ett samvete kan tolerera detta. Gaos svåra situation kommer bara att förbättras genom konstanta internationella påtryckningar, sade Hu vidare.

Hu betonar att när han återfår sin frihet är det första han ska göra att besöka Gao och fortsätta att avslöja förföljelsen av Gao och hans aktuella situation för omvärlden.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-4-18/54247.html