I fängelse efter möte med Europaparlamentets vice talman


Enligt en artikel på webbplatsen minghui.net dömde Gansus provinsdomstol den 8 februari Falun Gong-utövaren Cao Dong till fem års fängelse, med anklagelsen ”olagligt samröre med anti-Kina-makter i och utanför Kina” och ha ”accepterat olagliga intervjuer”. Cao Dong överklagar nu detta beslut.

Den 21 maj 2006 träffade Cao Dong EU-parlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott. Då diskuterades förföljelsen som han,  hustrun och andra Falun Gong-utövare, som han känner väl, har fått gå igenom. Han berättade också att han såg en Falun Gong-utövares kropp, efter det att dennes inre organ avlägsnats. Samma dag efter mötet, kidnappades Cao Dong av agenter från Pekings Nationella säkerhetsbyrå. Först sattes han, i hemlighet, under arrest i Peking och den 4 september förflyttades han till ett interneringscenter i staden Lanzhou, tillhörande Gansuprovinsens Nationella säkerhetsbyrå. McMillan-Scott har därefter agerat för att göra fallet internationellt känt .

Personer inom det rättsliga området har påtalat att det inte finns något sådant som ”att acceptera intervjuer” i kinesisk lag. Gansus provinsdomstol har uppenbarligen hittat på denna fras.

En annan åtalspunkt mot Cao Dong är att han tillhandahöll dokument för att bevisa förföljelsen av Falun Gong som “Hjälp- och undervisningsavtal”, “Klagobrev”, “Tillkännagivande från polisavdelningsmöte” och “Tillkännagivande av understöd från arbetsutbildning” till utlänningar för avfotografering, “för att ansätta regeringen”.

Bedömare påpekade att dessa dokument är legala, officiella dokument, som arbetsläger upprättar för dem som genomgår hela omskolningen. Dessa dokument utfärdas av arbetsläger och berörda byråer. Att släppa dessa dokument innebär inget hot mot landet. Cao Dong betonade i domstolen att vad han berättade för vice ordföranden i det europeiska parlamentet var hans egna erfarenheter.

Minghui.net rapporterade att ett internt dokument inom den kinesiska kommunistregimen visade bakgrunden till domen vid Gansus provinsdomstol. Detta dokument uppgav: ”Enligt riktlinjer från centrala ’610-byrån’ var det relativt känsligt och kunde lätt leda till spekulationer om man tog sig an och dömde honom i Peking.” Avdelning nr 17 av Nationella säkerhetsbyrån utfärdade dessutom riktlinjer att ”det är mer passande att förflytta Cao till Gansuprovinsen, hans hemstad, för att där behandla och döma målet. Den rättsliga avdelningen inom Gansuprovinsen kommer att döma honom enligt lagen… om man tillåter Cao att vara ute i samhället så medför det med säkerhet att stabiliteten skadas i Peking. Därför måste vi slå till mot honom.”

Den 22 december 2006 höll Gansus provinsdomstol förhandlingar om Caos fall. Meddelandet av domen måste föregås av godkännande av ”den övre nivån inom 610-byrån”. Den 8 februari tillkännagavs att Cao Dong dömts till fem års fängelse.

Originalartikel: http://epochtimes.com/gb/7/2/16/n1624473.htm