I en sjukhussäng långt hemifrån
Dubai med utsikt över hamnen. (Rabih Moghrabi/AFP/Getty Images)


Tusentals mil hemifrån, med bara en gul nallebjörn vid sin sida i sjukhussängen, kommunicerar Baikan Musa genom att blinka med ögonen. Det 29-åriga, fillipinska hembiträdet förlamades efter en smitningsolycka i trafiken för ett år sedan och har sedan dess förvisats till sjukhussängen i Rashid-sjukhuset i Dubai.

Den utländska kvinnan har inga ekonomiska tillgångar och är oförmögen att betala för den skenande sjukhusräkningen. Det faktum att hon vid olyckstillfället inte gick över vägen på övergångsstället gör att försäkringsbolagen inte är villiga att betala ut några pengar.

Rashid-sjukhuset säger att Bakian Musas visumsponsor eller företaget som rekryterat henne i Förenade Arabemiraten borde stå för Musas medicinska kostnader.

Sponsorn upphävde emellertid Musas kontrakt några dagar före olyckan och företaget hävdar att de inte är ansvariga eftersom Musa korsade vägen olagligt.

Enligt rapporterna har man funnit hennes familj, men de sägs vara blottställda efter en cyklon som nyligen härjade på Filippinerna, men hennes bror har nu sparat tillräckligt till ett visum och kommer att resa till Arabemiraten 22 augusti.

Hennes familj är oförmögna att betala för den professionella omsorg dottern är i behov av dygnet runt och inga sjukhus i Manila har bekräftat att de kommer att ta hand om henne vid återkomsten. Därför är det oklart vad som kommer att hända med Baikan Musa.

Dubai är en magnet för många indier och filippiner. Ofta arbetar de för högre löner i Dubai och skickar hem pengarna till sina familjer.

Många av dem har emellertid inga rättigheter som anställda och lönerna är oanständigt låga.

Historien bakom Baikan Musas upphävda kontrakt några få dagar innan olyckan för åtta månader sedan kommer antagligen aldrig bli känd.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/world/in-a-hospital-far-from-home-2305.html