Hyresvärdar diskriminerar invandrare
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) bestämde nyligen att såväl diskrimineringslagar som de nuvarande tillsynsmyndigheterna ska ses över och göras om. En helt ny organisation - som ska jobba mot alla typer av diskriminering - ska byggas upp under andra halvan av 2008. (Foto: AFP/Scanpix/Leif R Fransson)


Personer med utländskklingande namn har svårare att ordna bostad än svenskar. Men trots att problemet är både utbrett och diskriminerande har inget fall tagits upp av domstol. Nu ska lagen skärpas

Människor med utländsk bakgrund har länge missgynnats på den svenska bostadsmarknaden.

De senaste fyra åren har runt 200 anmälningar skickats till DO – ombudsmannen för etnisk diskriminering. Men trots inflödet av anmälningar läggs i stort sett samtliga utredningar ner.

-Det är svårt att bevisa att en person borde ha behandlats annorlunda, säger John Stauffer, sakområdeschef på myndigheten.

Vill skärpa lagen

Inom kort väntas dock tre ärenden tas upp till prövning i domstol. Men tre av 200 är inte tillräckligt för att göra integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) nöjd. Hon bestämde nyligen att såväl diskrimineringslagar som de nuvarande tillsynsmyndigheterna ska ses över och göras om. Enligt planerna ska en helt ny organisation – som ska jobba mot alla typer av diskriminering – byggas upp under andra halvan av 2008. Sabuni hoppas att den ska bli en starkare aktör i arbetet mot diskriminering.

-Vi vill också skärpa sanktionsmöjligheterna. Det ska kosta att fällas för diskriminering, säger Sabuni till TT.

Lokala projekt

Samtidigt som den nya organisationen förbereds arbetar DO med att analysera hur olika bostadsmarknader fungerar lokalt. Malmö, Göteborg och Sundsvall har tagits ut som pilotstäder i projektet.

-I alla tre städerna har vi haft möten med människor som upplever sig diskriminerade. Det är ett sätt för oss att aktivt skaffa kunskaper för att synliggöra problemet. Målet är att inleda samarbeten med kommuner och bostadsbolag för att få i gång ett förändringsarbete, säger John Stauffer.

Enligt Stauffer har många hyresvärdar i dag luddiga regler om vad som krävs för att få en lägenhet hos dem. Han menar att det skulle underlätta om bolagen skaffade tydligare definitioner om det. Han vill också återinföra bostadsköerna.

-Vi vill skapa rättvisa och jämlika villkor på bostadsmarknaden.

I dag är det inte ovanligt att hyresvärdar utformar egna system, vilket gör urvalet av hyresgäster godtyckligt och öppnar för olaglig diskriminering.

Genuint intresse

John Stauffer är övertygad att man även från branschens sida vill komma till rätta med problemet.

-Jag upplever att det finns ett genuint intresse för det. Sedan får man se hur långt det sträcker sig när det kommer till åtgärder, säger han.

I slutet av året ska DO presentera en rapport med konkreta förslag om hur diskriminering på bostadsmarknaden ska undvikas.