Hygroelektricitet: ny potentiell energikälla
Forskarna skulle kunna hitta ett sätt att utvinna energi ur vattnet i atmosfären. (Foto: Patrick Pleul/Getty Images)


En ny potentiell energikälla – elektricitet lagrad i vattnet i atmosfären – har upptäckts enligt ett forskarteam på University of Campinas i Brasilien.

Forskarna presenterade sina upptäckter vid ett möte för American Chemical Society (ACS) i Boston. Energin har fått namnet hygroelekricitet, det vill säga fuktelektricitet.

”Vår forskning kan bana väg för att göra elektricitet i atmosfären till en alternativ framtida energikälla”, sade forskningsledaren Fernando Galemback i ett pressmeddelande. ”Precis som solenergi skulle kunna befria en del hushåll från elräkningar skulle den här lovande nya energikällan kunna ha en liknande effekt.”

Forskare har sedan 1800-talet studerat huruvida vatten kan lagra och ge ifrån sig elektricitet. Tidigare trodde man att vatten inte kunde lagra och frigöra elektriska laddningar. 1840 rapporterade emellertid några arbetare i Storbritannien att de fick smärtsamma elchocker när de rörde ångan som kom ut ur varmvattenberedarna, vilket fick forskare att börja studera ämnet.

– Jag bestrider inte uttalandet från IUPAC beträffande principen för elektroneutralitet men det är sällan tillämpbart på verklig materia, sade Galembeck till New Scientist.

2009 publicerade Kate Ovchinnikova och Gerald Pollack på University of Washington en artikel som bekräftade att vatten kan lagra elektriska laddningar. Galembecks forskning ger nu ytterligare belägg för att små vattendroppar i atmosfären kan fånga upp laddningarna.

Forskarna simulerade vattnets kontakt med partiklar av kisel och aluminiumfosfat, vilka är vanliga i luften. De fann att kiselpariklarna blev mer negativt laddade när fuktigheten ökade, medan aluminiumfosfatet blev mer positivt laddat. Deras upptäckter tydde på att vattnet utbytte elektriska laddningar med partiklarna.

– Detta var tydliga bevis för att vatten i atmosfären kan ackumulera elektriska laddningar och överföra dem till andra material som det kommer i kontakt med, sade Galembeck.

Baserat på det här experimentet sade han att det kan vara möjligt att skapa elektricitetfångare för att samla in hygroelektricitet och nyttja den, på samma sätt som solceller fungerar.

– Om vi känner till hur elektricitet byggs upp och sprids i atmosfären kan vi också förhindra dödsfall och skador orsakade av blixtnedslag, hävdade Galembeck.

Hans forskningsteam, som testar metaller för att hitta dem som fungerar bäst för att samla in hygroelektricitet, har som vision att placera hygroelektriska paneler på toppen av byggnader för att få bort elektriska laddningar i atmosfären i områden där åskväder är vanliga.

– Vi har naturligtvis en lång väg att vandra men fördelarna i det långa loppet med att använda hygroelektriciteten kan vara avsevärda, sade Galembeck.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41694