Hygien och hälsa på Världsvattendagen
En man drar en vagn med dunkar med vatten den 22 mars 2008 i Manila, Filipinerna. (Foto: AFP Photo/Luis Liwanag)


På FN:s miljökonferens i Rio 1992 antogs Världsvattendagen och den uppmärksammas varje år den 22 mars. Syftet med dagen är att framhäva vattnets betydelse och sätta fokus på hur vattnet ska hanteras och användas på ett effektivt, hållbart och rättvist sätt.

Årets tema på Världsvattendagen är ”Hygien och hälsa”. Människan producerar avfall och hur man hanterar, avlägsnar och behandlar allt avfallet spelar en viktig roll i samhället. I många kulturer finns tabun och seder där man undviker mänskligt avfall, medan det hos andra istället ses som en resurs i jordbruket.

Ett land som har stort problem med rent vatten och inte är tillräckligt strukturerade med avfallshanteringen är Kina. Trots att Kina är den fjärde största ekonomin i världen går nu FN in för att hjälpa skolorna i de värst drabbade områdena. FN ska förse skolorna med rent vatten och se till att grundläggande sanitära förhållande kommer att finnas i skolorna.

I Sverige har vi mycket vatten och gott dricksvatten. I Antarktis är vatten en bristvara och på Argentinas bas Marambio måste det ransoneras. Det mesta av vattnet där är fruset till is och att omvandla det till rinnande vatten är en konstant kamp för folket på basen.

På sommaren är inte problemet så stort för solen smälter en del av snön och stora dammar bildas under isen och då kan vattnet pumpas upp. På vintern är det värre. Snön får skopas upp manuellt för att sedan smältas i stora tankar och då behövs olja till uppvärmningen. Eftersom oljedepån ska räcka länge kan man inte använda så mycket olja till snösmältning, därav ransoneringen.

Källa: NTDTV