Hybridfordon på frammarsch
Yamahas kraftfulla hybridmotorcykel, ”Gen-Ryu”, är utrustad med ett 600 cc hybridsystem med bensin och elektricitet som ger en effekt motsvarande en maskin i klassen 1000 cc. (Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)


De kommande åren kan bli ihågkomna som ”hybridåren” för motortillverkare. Hybridfordon med bensin och el samt med etanolblandning har blivit populära i väntan på att tekniken med elfordon med vätebränsleceller utvecklas.

Stigande bensinpriser och medvetenhet om miljöförändringar, som till stor del skylls på användning av fossila bränslen, har inneburit att nya teknologier som maximerar bränsleekonomin och begränsar utsläpp av koldioxid börjat tillämpas av biltillverkare.

Vätgas är det ultimata bränslet ur avgassynpunkt eftersom endast vatten avges, men forskarna säger att tekniken för att leverera vätgas till konsumenter är så långt borta som 20 år.

Samtidigt ger bensin-/elhybrider som Toyota Prius och Honda Accord Hybrid förbättrad ekonomi genom att använda existerande teknik för fossila bränslen.

Hybriderna använder en bensinmotor och elektriska motorer som driver eller bromsar hjulen. Batterierna laddas när man bromsar.

General Motors, världens största biltillverkare, sade nyligen till Reuters att man planerar att introducera 19 nya motorer som förbättrar ekonomin och reducerar utsläppen.

Bland modellbilarna 2007 finns bensin-/elhybrider och Flex-fuel-fordon, sade företaget.

Redan nu uppgår antalet Flex-fuel-fordon i Brasilien till mer än häften av alla fordon som säljs. Flex-fuel-fordon använder en bensinblandning med ca 85 procent etanol, känt som ”E85”. Etanol är ett rent bränsle, biologiskt nedbrytbart och förnyelsebart, som utvinns från grödor. Flex-fuel-motorer kan drivas med antingen vanlig bensin eller E85-blandningen utan att några modifieringar behöver göras.

Tills vätgastekniken blir tillgänglig kommer sannolikt hybrider och Flex-fuel-fordon förbli de miljövänliga alternativ som finns att välja.

 http://www.theepochtimes.com/news/6-5-21/41801.html