Hustrun lär sig kinesisk läkekonst medan hon behandlar maken
En kinesisk läkare gör en behandling med moxibustion (brinnande örter) och ingefära. (Foto: AFP Photo)


Under de senaste 24 åren har Feng Guirongs make lidit av polycystiska njurar, polycystisk lever, hjärnblödning, uremi  (urinförgiftning), hypofystumör och Parkinsons sjukdom. Vid flera tillfällen sade läkare att hans sjukdomar var obotliga.

Med kärlek och en vilja som aldrig ger upp har Feng gång på gång fört sin make tillbaka från dödens rand. Hon är inte en läkare men tror på kinesisk medicin. Feng testade först behandlingarna på sig själv och har vid flera tillfällen fått uppleva livets mirakel.

Yanzhao Metropolitan News skrev att på måndag, torsdag och lördag  varje vecka kommer ett äldre par och deras son till dialysavdelningen vid det medicinska institutet i Tangshan i Hebeiprovinsen. Dong Dazhao, 64 år, bärs in av sonen och den 62-åriga hustrun. Vid varje tillfälle måste Feng bära sin man minst åtta gånger. Svetten droppar från hennes ansikte, men hon är ändå på gott humör.

Feng gifte sig med Dong 1972.
När Dong var 42 år (1986) drabbades han plötsligt av blodproppar och hjärtinfarkt. Men efter att hustrun vårdat honom under sex månader kunde han återvända till sitt arbete.

Under 1997 fick Dong en infarkt i hjärnstammen. Han återhämtade sig och kunde stå upp efter hustruns intensiva vård. Två år senare drabbades han av hjärnblödning och fick även diagnoserna; uremi (urinförgiftning på grund av njursjukdom), hjärtsjukdom och Parkinsons syndrom. Feng gav inte
upp. Hon tröstade sin svärmor, ”så länge jag är här, kommer Dazhao att överleva och leva bra.”

Fengs passion när hon var ung var kinesisk medicin men hon har inte fått någon formell utbildning. Hon ingick i logistikavdelningen på Fengnans sjukhus i Tangshan. När hennes man blev sjuk och speciellt efter att han fått diagnosen uremi, började Feng läsa böcker för att lära sig om kinesisk medicin.

Samtidigt som hon tog hand om sin man,
avslutade hon på sin fritid studierna om de ”Inre akupunkterna av den Gule kejsaren”, en forntida kinesisk medicinsk text som möjligen kan dateras till första århundradet f.Kr., ”Handbok om Materia Medica” av Li Shizhen (1518-1593), en farmakopé
som dokumenterar tiotusentals recept med över tusen illustrationer, och ”Livsviktiga formler för nödsituationer är värt mer än tusen guldstycken” av Sun Simiao (581-682), författaren av den tidigaste kinesiska encyklopedin för klinisk praktik.

Genom att läsa dessa texter kunde hon ordinera örter och ge botemedel för makens olika sjukdomstillstånd.

År 1997 började hon testa varje medicin hon tagit fram till sin man, sju dagar i rad. Hon gav den bara till honom om hon kände att den skulle fungera för honom.

Enligt Wang Qingren, en berömd vetenskapsman inom kinesisk medicin, orsakas en stroke av brist på både qi och blod. Feng tog fram en örtblandning som stärker ens yangqi. Det var detta recept som gjorde det möjligt för maken att stå upp efter hjärnstamsinfarkten.

Under 1999 fick Dong diagnosen uremi. Det vanligaste tillvägagångssättet skulle då vara dialys eller njurtransplantation. Men Fengs make hade en ärftlig polycystisk njursjukdom, så en njurtransplantation skulle inte fungera.

Hon diskuterade makens situation med överläkaren och bestämde sig för en behandling som till största delen bestod av kinesisk medicin.

Feng lärde sig från den berömde Li Gao, en lärd inom kinesisk medicinsk som levde under Jin- och Yuandynastierna, att mjälte- och magproblem har en tendens att blockera nio öppningar i kroppen, medan njursvikt är ett resultat av bristen på qi och blod.

Feng fokuserade på denna teori om alstring och spridning av qi och blod. I hela tio år kunde hennes make, trots njursvikten, förlita sig på kinesisk medicin utan att överhuvudtaget behöva genomgå dialys.

Hans fall är verkligen ett mirakel bland njurpatienter. Men under 2009 tillstötte andra komplikationer och Fengs man började dialysbehandlingen.

Dong drabbades av en hypofystumör år 2000. Läkare berättade för Feng att hennes man snart skulle förlora synen på båda ögonen. Han förväntades inte leva längre än tre år.

Feng förlitade sig emellertid på kinesisk medicin och tio år senare lever Dong fortfarande. Hans syn är dessutom bättre än hos många i hans ålder.

År 2008 försämrades plötsligt Dongs sjukdom. Läkare sade att han var dödsdömd. Feng gav dock inte upp och utifrån sin mångåriga erfarenhet fyrdubblade hon doserna som hon gav till sin man.

Men efter ett dygn, efter att hennes make intagit den kinesiska medicinen, kom mörkbrun urin och Dong kom mirakulöst nog tillbaka från dödens rand inom loppet av sju dagar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30088/