Hushållen sparar mer och skuldbördan ökar


Under det andra kvartalet i år blev hushållen 131 miljarder kronor rikare, på papperet. Det är den rena värdeökningen på hushållens tillgångar i aktier, fondandelar och bostadsrätter.

Det finansiella sparandet under perioden var 27 miljarder kronor. Det finansiella sparandet är nettot av transaktioner mellan tillgångar och skulder. Tillgångarna ökade med 218 miljarder och skulderna ökade med 61 miljarder. Nettoförmögenheten har alltså ökat med 157 miljarder kronor under det andra kvartalet i år.

Att skulderna ökade med 61 miljarder kan jämföras med 54 miljarder för 2006 års andra kvartal. I pressmeddelandet från SCB och Finansinspektionen kommenteras de 61 miljarderna som en relativt hög siffra. Det är bostadslån som står för merparten och hos bostadsinstituten ökade dessa med 43 miljarder och banklånen med 16 miljarder.

I ett års tid har hushållen fortsatt att sälja av sina aktier och fondandelar. Tolv miljarder i aktier och nio miljarder i fonder såldes under detta kvartal, vilket totalt sett är en miljard mer än föregående kvartal. Den frigjorda likviditeten flyttades till säkrare sparformer. Innehavet av aktieindexobligationer ökade till exempel med 12 miljarder.

Bankkontona fylldes på med 57 miljarder vilket är elva miljarder mer än motsvarande period förra året. En del av likviditeten, 38 miljarder, gick till försäkringssparande, vilket inkluderar kollektiva försäkringar.