Hushållen sparar lika mycket som de lånar


Sparbarometern från Finansinspektionen visar att hushållen har sparat ungefär lika mycket som de har lånat under året. Det betyder att takten i skuldökningen har saktat av. Skulderna ökade med 47,3 miljarder kronor. Hushållen lånade cirka 12,5 miljarder kronor mindre under tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan.

Nysparandet ökade med 41,9 miljarder kronor under tredje kvartalet. Huvudparten av den summan, 37,1 miljarder kronor, är banksparande. Indexobligationer fortsätter att öka och sparandet ökade här med 7,6 miljarder kronor. Under de senaste 18 månaderna har nysparande i aktier och fonder minskat och det fortsatte även under tredje kvartalet.

Den svaga börsutvecklingen och vikande värden på bostadsrätter anser Finansinspektions vara orsaken till att hushållens tillgångar växte obetydligt under det tredje kvartalet jämfört med värdeökningen under tidigare kvartal.