Hur vanliga är nära döden-upplevelser?
Illustration av en flicka som har en nära döden-upplevelse (Foto: Shutterstock)


Uppskattningsvis 200 000 amerikaner rapporterar varje år att de haft en nära döden-upplevelse (NDU) och studier runt om i världen tyder på att det är ett vanligt fenomen bland människor. Upplevelserna har dokumenterats i många kulturer och rapporteras från människor med olika typer av bakgrund och under väldigt olika omständigheter.

Hur det än förklaras har NDU stor inverkan på många människor.

-13 miljoner, fem procent av nationens befolkning, hade 1992 haft en NDU enligt en Gallupmätning citerad av Near-Death Experience Research Foundation.

– 774 nära döden-upplevelser per dag sker i USA, enligt samma undersökning. Det innebär att ytterligare ca sex miljoner amerikaner kan ha haft en NDU sedan 1992, vilket skulle betyda att antalet amerikaner som haft en NDU stigit från 13 miljoner till 19 miljoner.

– En undersökning på 2000 människor i Tyskland, publicerad i Journal of Near-Death Studies 2011, kom fram till att fyra procent hade upplevt en NDU.

– En Gallupundersökning från 1982 visade att 15 procent av alla amerikaner, som varit nära döden (under väldigt olika omständigheter), rapporterade att de haft en NDU. Omkring nio procent berättade om den ”klassiska ut ur kroppen-upplevelsen”, elva procent sade att de trätt in i en annan värld, åtta procent hade mött andliga varelser, och bara en procent hade haft negativa upplevelser. Resultaten publicerades i boken Adventures in Immortality, av George Gallup Jr och William Proctor, de som utförde undersökningen.

– I den här boken publicerades också resultat om att det bland 100 försökspersoner som haft en NDU inte tycktes ha någon påverkan om personerna hade kunskap om NDU eller om de hade religiös tro.

– I boken "Life After Death: The Evidence" påpekade Dinesh D’Souza att termer som “på gränsen till döden” och “ovanliga upplevelser” i Gallupundersökningen 1982 kanske inte var tillräckligt definierade. ”Trots det”, skrev D’Souza, ”visar svaren på Gallups specifika frågor att miljontals amerikaner berättar att de upplevt åtminstone några aspekter av den klassiska NDU:n”.

– I en undersökning 2005 på amerikanska läkare visade det sig det att 59 procent trodde på någon form av liv efter döden, ”en mycket högre andel än den man finner i andra professioner”, enligt D’Souza.

– Den australiske sociologen Cherie Sutherland intervjuade 50 personer som haft en nära döden-upplevelse och fann att 70 procent beskrev sin upplevelse som andlig, men att ingen beskrev den som religiös. Personerna som haft en NDU ombads specifikt att skilja mellan förändringar i deras andlighet och förändringar i deras religiositet efter upplevelsen.

Bruce Greyson, medicine doktor på University of Virginia, skrev i en artikel med titeln The Mystical Impact of Near-Death Experiences: “I en tvärkulturell studie i USA och Indien fann till exempel psykologerna Karlsis Osis och Erlendur Haraldsson inte något direkt förhållande mellan religiositet och syner på dödsbädden, men de fann att personers trossystem påverkade tolkningen av upplevelsen”. Kevin Ring kom fram till samma sak i en studie av 102 människor med de här upplevelserna.

”Nära döden-upplevelser borde åtminstone främja den andliga utvecklingen genom att leda oss till att ifrågasätta vissa av våra grundläggande antaganden om kropp och själ, om vårt förhållande till det gudomliga och om universum och vår roll i det”, sammanfattade Greyson.

Översatt från engelska.