Hur tre kinesiska partiledare tog avstånd från partiet
En man sörjer framför ett porträtt av tidigare partiledaren Zhao Ziyang vid Victoriaparken i Hongkong den 19 januari 2005. Efter massakern på Himmelska fridens torg bad Zhao två gånger om att få träda ur partiet, men nekades. (Foto: Mike Clarke/ AFP/Getty Images)


Att hoppa av det Kinesiska kommunist-partiet har på senare tid blivit en massrörelse. Men innan det blev det ville tre toppledare i partiet hoppa av.

När Epoch Times publicerade ledarartikelserien, ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”, i november 2004, slog det an en sträng hos kineserna. Artiklarna hjälpte dem att bättre förstå partiets sanna natur och historia, och det har fått ett enormt gensvar.

Sedan 2004 har över 154 miljoner avsagt sig sitt medlemskap i partiet och dess underorganisationer.

Tre personer som
har lärt känna partiet som få andra var tidigare partiledarna Hua Guofeng och Zhao Ziyang samt tidigare vice ordföranden Rong Yiren.

Ett föga känt kapitel i det Kinesiska kommunistpartiets historia är hur alla dessa tre mot slutet av sina liv försökt lämna partiet.

Zhao Ziyang var en reformvänlig premiärminister under Deng Xiaoping 1980-1987 och var generalsekreterare, alltså ledare för partiet, 1987-1989.

Han avlägsnades från sina poster i maj 1989 och sattes i husarrest på grund av sina sympatier för de demonstrerade studenterna på Himmelska fridens torg. Han kom att leva i husarrest i nästan 16 år fram till sin död i januari 2005.

Enligt nyhetssajten Kan Zhong Guo sade en källa med tillgång till de högsta nivåerna i partiet att Zhao två gånger försökte lämna in sitt utträde till Jiang Zemin, som efterträdde honom som generalsekreterare.

Jiang, som stödde attacken mot studenterna på Himmelska fridens torg, och som jagade dissidenter efter massakern på Himmelska fridens torg i juni 1989, svarade aldrig på Zhaos förfrågan.


På det här fotot den 21 maj 1977 i Peking av Xinhua hälsar Hua Guofeng på ett barn som precis deltagit i en pjäs. Med början 2001 försökte Hua träda ur det Kinesiska kommunistpartiet, men nekades. (Foto: AFP/Getty Images)

På det här fotot den 21 maj 1977 i Peking av Xinhua hälsar Hua Guofeng på ett barn som precis deltagit i en pjäs. Med början 2001 försökte Hua träda ur det Kinesiska kommunistpartiet, men nekades. (Foto: AFP/Getty Images)

1978 var Hua Guofeng kommunistpartiets högsta ledare. Han hade befattningarna generalsekreterare i partiet, ordförande i statsrådet och ordförande i centrala militärkommissionen.

Han sägs också ha varit Mao Zedongs utomäktenskaplige son och hade snabbt stigit i rang i partiet under Maos beskydd.

Den Hongkongbaserade tidskriften Chengming skrev 2001 att Hua, som var medlem i centralkommittén, inte deltog i partiets 16:e nationella kongress. Senare meddelade Hua för första gången sin begäran om att lämna partiet.

På en presskonferens den 6 november 2001, som hölls av utrikesministeriet, frågade en japansk journalist ministeriets talesman, Zhu Bangzao: ”Har Hua Guofeng bett om att få lämna partiet?”

Zhu svarade: ”Det här är utanför mitt befattningsområde. Ställ aldrig liknande frågor på utrikesministeriets framtida presskonferenser.” Zhus undvikande svar fick analytiker att tro att rapporterna om Huas begäran om att lämna partiet var sanna.

2005 rapporterade flera medier att Hua lämnat in samma förfrågan till den dåvarande generalsekreteraren Hu Jintao. Hua anklagade partiet för sveket mot böndernas och arbetarnas legitima rättigheter, samtidigt som man företrädde korrupta tjänstemän och kapitalistiska intressen.

Enligt media har
Huas kanslichef, livvakt, sekreterare och chaufför alla lämnat in begäran om att tillsammans med Hua lämna partiet.

Rong Yiren dog den 26 oktober 2005. Vid begravningen var hans kista draperad med partiets flagga, en hedrande behandling som vanligtvis endast erbjuds medlemmar i politbyråns ständiga utskott, elitgruppen som styr partiet. Om man hade respekterat Rongs önskningar skulle partiet aldrig ha fått utmåla honom som en av de sina på det här viset.


En man som håller i Rong Yirens porträtt, den tidigare vice ordföranden för Nationella folkkongressen, under Rongs minnesstund den 3 november 2005 i Peking, Kina. Rong meddelade strax innan han dog att det Kinesiska kommunistpartiet var hopplöst. (Foto från China Photos/Getty Images)

En man som håller i Rong Yirens porträtt, den tidigare vice ordföranden för Nationella folkkongressen, under Rongs minnesstund den 3 november 2005 i Peking, Kina. Rong meddelade strax innan han dog att det Kinesiska kommunistpartiet var hopplöst. (Foto från China Photos/Getty Images)

Enligt en artikel i november 2005 i Hongkongbaserade tidskriften Trend ansökte Rong fyra gånger om att bli partimedlem. De tre första ansökningarna avslogs eftersom partiet ansåg att Rong kunde göra mycket mer för partiet som en icke-partimedlem. 

Rong var en förmögen affärsman och ekonomisk rådgivare, som var lojal mot partiet. 1978, efter Deng Xiaopings beslut om att liberalisera Kinas ekonomi, skapade Rong den organisation som hjälpte till att få de första västerländska investeringarna till Kina.

Rong fick till slut sitt medlemskap i partiet, efter sin fjärde ansökan i april 1985.

Senare bad Rong tre gånger om att hoppa av partiet. Den första gången var som svar på massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Han hade tidigare bett partiets ledare att förhandla med studenterna.

I stället för att straffa Rong för att ha brutit mot partilinjen blev han 1993 vice ordförande för nationella folkkongressen.

Hans andra begäran om att hoppa av kom efter ett gräl med Jiang Zemin 1996. I ett politbyråmöte kritiserade Rong partiets korruption, och Jiang Zemin tog illa upp.

Efter ytterligare en dispyt med Jiang i juni 2000 lämnade Rong in sin tredje begäran om att lämna partiet.

På morgonen den 19 november 2005 när Rong var döende gjorde han ett sista uttalande. Han sade att ett politiskt parti som har förlorat sina principer, inte styrs av lagen, avviker från folket och strävar efter pengar och vinst, är hopplöst.

Översatt från engelska.