Hur ser läget ut på svenska arbetsmarknaden?


Arbetsmarknaden utvecklas positivt skriver SCB. Nu har antalet personer i arbetet ökat och ligger på samma nivå som juli 2009. Det är emellertid inte arbeten med fast anställning som ökar.

Fortfarande är fler män än kvinnor utan arbete. Antalsmässigt har dock männen ökat sin sysselsättning mer än vad kvinnorna har kunnat göra.

Förra året fick inte många ungdomar sommarjobb, kommunerna sparade. I år däremot fick ungdomarna bättre möjligheter att tjäna lite pengar. SCB:s statistik visar att de med tidsbegränsad anställning ökade med 73 000 varav 40 000 var i åldern 15-24 år.

Det är ungefär samma antal arbetslösa personer som det var under juli månad förra året. Fler män än kvinnor är arbetslösa och var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Andelen arbetslösa av arbetskraften vär 8,0 procent i juli.