Hur man frigör känslor för att uppnå läkande
Hippokrates är känd som den västerländska medicinens fader. (Av Peter Paul Rubens 1638, publiceras med tillstånd från National Library of Medicine)


Som jag skrev i del ett av artikeln är läkande helt unikt och individuellt. Vi kan börja på vilken nivå som helst av vår kropp och själ. Vi kan börja med den fysiska kroppen eller så kan vi börja med den mentala och emotionella delen. Det finns emellertid inte någon åtskillnad mellan dem.

Det är ofta lättare att enligt den västerländska medicinens tankesystem först titta på den fysiska kroppen, på symptom eller sjukdomar. Det kan vara en startpunkt att fokusera på kroppen för att kunna läka och transformera på många nivåer. Emellertid kan vi inte helt läka på någon nivå om vi inte tittar på den emotionella roten och sambandet.

Våra tankar, känslor och fysiska symptom är tätt sammanlänkade. Den här observationen har jag i detalj redogjort för i min artikelserie ”The power of the Mind” (theepochtimes.com/news/6-7-17/43996.html), och den är väl dokumenterad i den västerländska vetenskapen. Den återfinns också i traditionella läkekunskaper världen över.

I väst är kinesisk traditionell medicin och Ayurveda mest känt. De är två system som har fått fotfäste här. Dessa system sammanlänkar kroppsliga symptom och känslor. I kinesisk medicin ses lungan vara lagringsplatsen för sorg, levern för vrede och njuren för rädsla. I Ayurveda kan kroppstypen Vata frambringa artrit och oro, Pitta kan frambringa sår och vrede. Det kan vara till hjälp att tänka på dessa samband när du reflekterar över dina egna hälsoproblem.

Det finns många sätt att gå till väga. Jag kommer kort att sammanfatta några av dessa. Några metoder och tekniker är ”passiva” medan andra är ”aktiva”. Passiva tillvägagångssätt är sådana som utförs på dig, såsom akupunktur och massage. De aktiva är sådana som du själv kan göra på egen hand, exempelvis pranayama eller andningsövningar. Aktiva tekniker kan vara verkligt kraftfulla men de passiva är också användbara. Ibland är det till hjälp att vara med om en upplevelse som kan förändra tillståndet i ens kropp och själ utan att själv behöva göra en stor ansträngning.

Andning och mat

För vår kropp och själ är andningen drivmedlet och livskraften. Västerländsk vetenskap har väl dokumenterat förhållandet mellan andningen och fysisk och emotionell hälsa. Intressant är också att detta synsätt utgör en väsentlig del i traditionella läkekunskaper globalt. Qi och prana ses som livskraft i traditionell kinesisk medicin och Ayurveda. Utan andning så kan vi inte existera.

Felaktig andning kan orsaka sjukdomar medan optimal andning kan möjliggöra läkande. Att lära sig att andas naturligt såväl som med speciella andningstekniker kan påverka kropp och själ och det emotionella tillståndet. Det kan vara en inledning till emotionellt läkande.

Mat är medicin för kropp och själ. All mat har effekt på vårt emotionella tillstånd. Dessa effekter är unika för var och en av oss. Hippokrates, som anses vara fader till den västerländska medicinen skrev om de här idéerna. Han ansåg att ” Mat bör vara Eder medicin och Eder medicin bör vara mat”. Han lärde också ut att ”det är viktigare att känna patienten som har sjukdomen än att veta vilken sjukdom patienten har”.

Särskilda terapimetoder

Vilka som helst terapeutiska sinnesförnimmelser påverkar både kropp och själ, därav termen kropp-själ. Så här är det också i västerländsk medicin. Det finns många tillvägagånssätt, tekniker och system. Följande är bara en lista (inte fullständig), för dig att betrakta.

Tekniker inom energimedicin, tekniker inom energipsykologi, kroppsbalanserande terapier såsom Rolfing, behandlingar inom Ayurveda och kroppsterapier, metoder inom den kinesiska medicinen inkluderat akupunktur, terapier såsom kiropraktik och osteopati, vibrationsmedicin såsom blomessenser, örtterapier, homeopati, olika yogatekniker, tidigare-liv-terapier, andningsterapier, kreativa uttrycksterapier, skrivande- och dagboksterapier och rörelseterapier. En del av dessa kräver en ledare och andra kan du göra själv.

Några sista förslag: Var snäll och tålmodig med dig själv. Den störste helaren finns inom dig själv och inte på något kontor hos någon praktiserande läkare eller i någon teknik eller något system. Läkande är en resa som består av upptäckande och växande. En resa som enbart och alltid kommer att leda till en större känsla av välmående.