Hur länge håller partiet ut när det saknar en stark ledare?
Hur länge varar en gansterregim utan en toppman? (Foto: Getty Images)


Den allvarliga tågolyckan i Wenzho krävde ett okänt antal liv. Myndigheterna har fått mycket kritik för att räddningsoperationen avbröts efter en mycket kort insats.

Först efter sex dagar tog sig Kinas premiärminister Wen Jiaobao ut till platsen för den fruktansvärda tågolyckan i Wenzhou. Väl där tydde hans agerande på att det var viktigare att rentvå sitt eget namn än att trösta de sörjande.

Premiärministern var framför allt ivrig att framföra att varken han eller president Hu Jintao var de som beordrade att räddningsoperationen skulle stoppas och att tågvagnarna skulle begravas. Han betonade att han hade gett order om ansträngningar för att ”rädda människor”. Men hans tal var återhållsamt, saknade värme och omsorg om människor.

Ställda inför en oväntat katastrof kunde varken landets president eller premiärminister effektivt kontrollera situationen, inte heller kunde ställa de ansvariga för olyckan till svars. Till och med när de försökte förklara sina egna roller behövde de göra det indirekt.

Det kinesiska kommunistpartiet av idag är kluvet i olika fraktioner. Särskilt efter nyheten om ex-ledaren Jiang Zemins förestående död har hela partiet förlorat styrseln och blivit kaotiskt, och varje fraktion vill göra saker och ting på sitt sätt.

Ända sedan kommunistpartiet tog makten har det funnits en ledare, från Mao Zedong över Deng Xiaoping till Jiang Zemin.

Även om Mao dödade tiotals miljoner, så behöll han makten fram till sin död.

Deng Xiaoping lovade för sin del att han skulle eliminera 200 000 människors liv för att säkra tjugo års stabilitet och beordrade massakern på Himmelska fridens torg 1989. Trots det kunde han hålla ett stadigt tag om makten.

Jiang Zemin ignorerade fullständigt motståndet från andra medlemmar av centralkommittén och gav order om kampanjen för att ”utrota” den andliga metoden Falun Gong. Efter sin avgång kunde han fortfarande blanda sig i maktspelet med hjälp av Hu och Wen.

Det viktigaste för en gangsterregims stabilitet är att ha en hänsynslös ledare. En sådan ledare måste kuva alla andra med brutala metoder och skapa an absolut centralmakt.

Men se vad det blivit av det kinesiska kommunistpartiet idag: Jiang är en mumie, Hu och Wen verkar överens men är det egentligen inte, folkkongressens ordförande Wu Banguo står tyst i bakgrunden. Andra höga kommunistpartiledare, som Jia Qinglin, Li Changchun och Zhou Yongkang, håller sig på Jiangs väg. Framtidshoppet Xi Jingping rör sig mellan alla fraktioner och förväntar sig att vinna makten. Till och med Bo Xilai som skickats till en avlägsen provins försöker få uppmärksamhet.

Risken för decentralisering av partiets makt är överhängande eftersom samarbetet mellan dessa splittrade krafter är kortlivat och otillförlitligt. Fraktionernas natur kommer till slut att tvinga dem att slåss mot varandra. Ett misstag av den ena kommer att utnyttjas av den andra, vilket leder till att de olika grupperna försöker förgöra varandra.

Den nuvarande situationen öppnar för nya möjligheter.

Folk inom media kommer att ta sitt ansvar och ställa sig upp för att rapportera sanningen; ärliga advokater kommer att försvara rättvisan och hjälpa de utsatta grupperna; Falun Gong-utövare kommer att sprida sanningen om förföljelsen allt friare och vidare; människor kommer att slåss med större övertygelse för sina grundläggande rättigheter.

Om de ställs inför hela landets krav på rättvisa, kommer armén och polisen då fortfarande att låta sig manipuleras av kommunistpartiet när de konfronterar obeväpnade människor. Kommer internetpolisen fortfarande att jobba så hårt för att kontrollera den allmänna opinionen mitt i informationsexplosionen?

Det kinesiska kommunistpartiet är nu ett sjunkande skepp där ingen står vid rodret. Det största bekymret för dagens partimän är att hinna skaffa sig så mycket välstånd de hinner innan de måste överge skutan för att sätta sig själva i säkerhet.

Det skulle inte komma som någon överraskning om kommunistpartiet faller ihop snart och det har blivit dags att börja tänka tanken på ett Kina som är fritt från partiet.

Läs den kinesiska artikeln i original.

Översatt från engelska.