Hur läkarna handskas med bristen på sjukhus i Nepal
Ett sjukhus med 40 bäddar inryms i ett uppblåsbart tält som rests upp av Läkare utan gränser syns nära sjukhuset Bethany Hospital i Tacloban, Filippinerna, den 21 november 2013. (Foto: Odd Andersen/ AFP/Getty Images)


Jordbävningen i Nepal har orsakat tusentals dödsfall och tiotusentals har skadats. De lokala sjukhusen har överväldigats av den stora mängden inströmmande patienter. Läkare Utan Gränser, som specialiserat sig på akut humanitärt bistånd, har sänt läkarteam med kirurger till Nepal.

Medan läkarna själva är mobila, är det svårare att förflytta sjukvårdsinrättningar, läkare får ofta nöja sig med provisoriska tält, med alla de åtföljande sanitära problemen.

Lyckligtvis har Läkare Utan Gränser ett hemligt vapen för dessa situationer, nämligen uppblåsbara sjukhus.

Efter att ha sett de uppblåsbara sjukhusen som utvecklades för den italienska armén 2004, beslutade den humanitära organisationen att inkludera uppblåsbara sjukhus till sin egen arsenal av förnödenheter, och har sedan dess placerat sådana i de jordbävningsdrabbade länderna Pakistan och Haiti.

Den 30 april levererades tre stycken 100-kvadratmeter stora uppblåsbara tält och medicinsk utrustning, som vägde totalt 38.5 ton, i Katmandu, Nepal.

Anläggningen har 56 bäddar och väggar av polyvinylklorid för att säkerställa en tillsluten, steril miljö. Det tar cirka 2-3 dagar att iordningsställa tältet, och är i full drift efter att ha anslutits till el och vatten.

Man har också på gång att inrätta ett sådant sjukhus i staden Gorkha, nära epicentrum för jordbävningen i Nepal. Den har bara det ytterst nödvändiga: en operationssal, en akutmottagning och ett observationsrum. Men ytterligare faciliteter som till exempel en öppenvårdsmottagning, kan läggas till om fler leveranser och materiel flygs in.

Fler kliniker behövs
”Vi kommer att öka antalet kliniker så fort som möjligt. Våra team planerar också att fördela tonvis med skyddsrum, hygienmaterial och köksutrustning. Med tanke på monsunsäsongen som närmar sig, är vi oroliga för att det gyllene tillfället att nå ut till människor i dessa områden snabbt kommer att ta slut”, sade läkaren Prince Mathew, enligt Läkare Utan Gränser.

Enligt Läkare Utan Gränsers hemsida har en läkare, en sjuksköterska och en logistiker lämnat Kathmandu, för att ta sig med helikopter till Sindhupalchowk-distriktet, ett område som har drabbats särskilt hårt av jordbävningen och där det nästan inte finns några hjälpinsatser. Teamet driver en mobil klinik för att bistå människorna med sjukvård.

Risk för jordskred
Jordbävningen har skapat brister i det yttre jordlagret i Nepal, vilket gör landet ännu mer utsatt för ofta dödliga jordskred som utlöses av regn, som redan drabbar landet under normala år.

Med hjälp av satellitdata, har många områden markerats som riskfyllda för jordskred och kommer därför att behöva evakueras under de kommande månaderna.

Jordbävningen har hittills krävt mer än 7000 liv, och vissa experter hävdar att den slutliga sammanräkningen av antalet dödsfall kan röra sig om tiotusental.

Översatt från engelska