Hur Hu Jintao tog makten över Kinas militär: Del 2
Kinas ledare Hu Jintao vid avslutningen av Nationella folkkongressen, den 14 mars. (Lintao Zhang/Getty Images)


Om den kinesiska centralregimen går med på det kommer Hu Jintao att följa exemplet från sina föregångare Deng Xiaoping och Jiang Zemin, som båda behöll makten över militären i två år efter att deras tio år som partiordförande var över. Men Hu, som levt i skuggan av Jiang Zemin och hans partifraktion, har fått kämpa hårdare och längre än sina föregångare för att få militärens stöd, och han lyckades först under det sista året av sin tioåriga ämbetsperiod.

När Hu Jintao tog makten över de väpnade styrkorna i Peking runt 2007, ”förvisade” han även Jiang Zemins handplockade arvinge Bo Xilai från huvudstaden och skickade honom till Chongqing i sydvästra Kina. Bo såg sitt hopp om att komma in i politbyråns nio man starka ständiga utskott grusas och satsade i stället på att alliera sig med lokala militära ledare för att förvekliga sina ambitioner.

Bo inledde sina kampanjer med ”röda sånger” och ”slå mot det svarta”, vilket innebar en återfödelse av kulturen som rådde under Maos kulturrevolution och hårda tag mot brottsligheten. Det sistnämnda var dock ofta snarare en metod för att sätta dit lokala affärsmän och politiska rivaler för att kunna lägga beslag på deras egendom.

Bo använde sig även av sin popularitet och stjärnstatus för att utmana den mindre radikala regeringen ledd av Hu Jintao och Wen Jiabao.

”Bo verkade inte bry sig om att Hu Jintao blev oroad. Han inte bara fortsatte med sin ‘sjung rött och slå svart’-kampanj där han grep över 600 gängledare, utan han tog även tillfället i akt att utöka polisstyrkan”, skrev den före detta Xinhua-journalisten Jiang Weiping.

”Dessutom byggde Bo aktivt upp sina relationer med Chengdus militärkommando och mötte i hemlighet militärbossar som Zhang Haiyang för att planera framtida handlingar”, skrev Jiang Weiping i en artikel den 24 mars på Chinesepen.org. ”Det här visar tydligt Bos ambition att skaffa sig en position i den absoluta toppen.” Enligt artikeln har Jiang Weiping känt Bo Xilai i årtionden och satt sex år i fängelse för att han publicerat historier om hur Bo och andra partitjänstemän ägnat sig åt korruption.

När Bo var Chongqings partisekreterare rekryterade han många poliser från hela landet, köpte bepansrade fordon och etablerade väldigt uppmärksammade polisstyrkor, som ”Police Flower Team”, som bestod av vackra unga kvinnor, och ”State Guests Convoy Team”. Bo donerade även över två miljarder yuan (ungefär lika mycket i svenska kronor) till Chengdus militärkommando.

Li Jun, en tidigare miljardär och fastighetsutvecklare som hoppade av från Kina 2010, berättade för Financial Times om hur han blev falskt anklagad, torterad och utpressad av Bo och hans underordnade. Li sade att de som grep honom beordrade honom att betala 40 miljoner yuan till en militärenhet i Chengdu, annars skulle de inte släppa honom. Dessutom fick han en lista på 20 officerare som han skulle anklaga för brott. Li sade att han trodde att Bo använde honom för att rensa ut sina politiska motståndare.

”Bo Xilai gjorde det där mot mig för att hålla sig väl med Zhang Haiyang, eftersom han behövde militärt stöd för att kunna bli befordrad under den 18:e partikonferensen”, sade Li till China.dwnews.com i juli 2011.

2009 befordrade Bo sin vän Wang Lijun, Chongqings förre polischef och vice borgmästare, till att leda den beväpnade polisen, som uppgick till 10 000 man.

Stödet som Bo fick genom detta gav honom mer makt att konfrontera Hu. 2010 tog Bo sin ”röda sånger-kör” till Peking, vilket sågs som en direkt utmaning mot Hus ledning. Flera högt uppsatta militärer kom till föreställningen, men inga medlemmar av politbyrån.

En ännu djärvare utmaning kom i november 2011 när Bo närvarade vid en militärövning som hölls av Chengdus militärkommando medan Hu var på APEC-toppmötet i USA.

Liang Guanglie, som var försvarsminister och medlem av centrala militärkommissionen, och lokala militära ledare närvarade också vid övningen. Eftersom det alltid varit tabu med relationer mellan ledare för lokalregeringar och lokala militärer i kommunistpartiets maktstruktur, så gjorde Bos agerande inte bara Hu orolig, utan chockade även Kinas politiska värld, enligt Jiang Weiping i Chinesepen-artikeln, där han citerade en initierad källa från Peking.

Många partitjänstemän kände nu att Hu borde agera bestämt mot Bo, annars skulle en kupp kunna inträffa när som helst, enligt källan.

Hongkongbaserade Mingjingnews.com rapporterade den 30 mars att Bo köpt stora mängder vapen och ammunition genom Wang Lijun för att etablera sin egen armé.

Till en början svarade Hu försiktigt och mest genom personalförändringar. 2009 byttes Chengdus militärkommandos kommissarie Zhang Haiyang, som varit Bos allierade, ut mot en officer från Xinjiang. Flera andra högt uppsatta officerare byttes ut mot personer som kommit in från andra enheter utifrån.

Hus fulla motattack inleddes i juli 2011 när rykten om Jiang Zemins död kom ut via Hongkongmedier, enligt vad en källa sade till Epoch Times. ”Det var det första steget, en testballong,” enligt källan.

Nyheterna om Jiang Zemins död meddelades först via Asia Television den 6 juli 2011 och ledde omedelbart till att en del kineser blev så upprymda att de sköt av smällare, vilket man gör för att fira något.

Enligt källor var det Hu som lät släppa den här nyheten för att se hur Jiangs fraktion skulle reagera och hur starka de skulle vara. Det var även ett sätt att försöka utvärdera vad Jiang var i för skick, genom att tvinga honom till ett offentligt framträdande. Dessutom skulle han se hur allmänheten reagerade och därmed kunna avgöra om ett eventuellt agerande mot Jiang och hans fraktion skulle mötas av allmänhetens stöd.

En annan viktig milstolpe i Hus kamp var att han formade en allians med sin efterträdare, Xi Jinping. Detta gjordes med hjälp av Song Ping, Hus mentor, och Hu Deping, förre ledaren Hu Yaobangs son, enligt Hongkongtidskriften Frontline.

Hu Jintao behövde en allierad som Xi, som är både vice ordförande i den centrala militärkommissionen och medlem av politbyrån. Xi var å sin sida nöjd med att låta Hu och Wen göra sig av med den besvärlige Bo Xilai innan det officiella maktskiftet, enligt Frontline.

Med Xis stöd var Hu redo att demonstrera sin auktoritet. Under en konferens med militärkommissionen i slutet av december 2011 visade generalen Liu Yuan en bild av ett stort luxuöst hus, som tillhörde en högt uppsatt officer och låg i ett av Pekings bästa områden. Liu kritiserade skarpt militärkommissionens ledare Guo Boxiong, Xu Caihou och Liang Guanglie och sade: ”Ni tre har lett militärkommissionen i många år, ni bär ansvaret för den fritt härjande korruptionen inom militären!”

Lius ord förbluffade de närvarande, men Hu och Xi lyssnade uttryckslöst enligt Hongkongmedier.

Efter det har militärkommissionen sjösatt ett antal antikorruptionskampanjer som tolkades som en order att visa lojalitet mot Hu. Till exempel uppmanade militärkommissionens vice ordförande Xu Caihou militären att ”förutsättningslöst lyda partiets centrala ledning, centrala militärkommissionen och ordförande Hu.” Det var första gången som militären nämnt Hus namn i en sådan kontext.

Andra högt uppsatta officerare har också offentligt betygat sin lojalitet till Hu vid olika tillfällen.

I februari 2012 åtalades Gu Junshan, den militär som ägde huset som Liu Yuan visat en bild på under konferensen, för korruption. Gu, som tidigare var biträdande chef för logistikdepartementet, sägs vara släkt med Bo Xilais fru, Gu Kailai.

Den 6 februari flydde Bo Xilais underhuggare Wang Lijun till det amerikanska konsulatet i Chengdu, där han lämnade en hög med hemliga dokument. Amerikanska medier rapporterade senare att det bland dokumenten fanns en plan som tagits fram av Bo och Zhou Yongkang, ledaren för det politisk-rättsliga utskottet. Planen var att störta Hu Jintao och Xi Jinping.

Wang Lijun-incidenten var en kritisk vändpunkt. Under veckorna som följde besökte Bo en militärenhet i Yunnanprovinsen som hans far tidigare hade lett. Även detta sågs som en utmaning mot den centrala ledningen.

Den 17 februari satte den centrala militärkommissionen in en beväpnad polisenhet på 1 500 man i Chongqing, enligt uppgifter för att hindra Chongqings beväpnade polis från att göra uppror. Enligt rykten skickades även militärenheter på sammanlagt över 10 000 man till staden.

I mars inleddes en utredning mot Chongqings garnisonschef, Zhu Heiping, som var djupt involverad med Bo.

I april bildades en styrgrupp för revision av den centrala militärkommissionen för att undersöka bland annat byggprojekt och inkomster via fastighetsaffärer inom de väpnade styrkorna. Detta ses som en varning till officerare att illojalitet kan straffas med korruptionsutredningar, enligt Financial Times.

Analytiker menar att Hu Jintao tveklöst kommer att sitta kvar som ordförande för militärkommissionen efter att han lämnat över partiledarskapet och presidentposten senare i år.

Det finns många saker som stödjer denna slutsats. Vanligtvis gör en högt uppsatt ledare arrangemang för sin närmsta personal och flyttar dem till andra positioner innan han avgår. Men Hus personal sitter kvar på sina positioner och har inte visat några tecken på att avsluta sitt nuvarande arbete eller flytta till andra arbeten.

Dessutom skickades ett brev till politbyrån, undertecknat av ett antal militära ledare, där man begärde att Hu ska sitta kvar som ledare för militären. Detta bekräftar ytterligare Hus fullständiga, om än senkomna, framgång i att tillskansa sig kontrollen över Kinas militärmakt.

Den 3 juli ska Hus allierade Guo Jinlong ha utsetts till ny partiledare i Peking. Enligt Reuters är detta utnämnande ett första stort steg i en politisk omflyttning innan ledarskapsbytet, och det kommer låta Hu behålla politiskt inflytande även efter att han avgår från sina poster. Reuters skrev att ”Guo nu förväntas befinna sig i gräddfilen till partiets ledning, politbyrån, inför ledarskapsbytet under den 18:e partikongressen senare i år”.

Översatt från engelska