Hur forskarna mäter ett år på jorden


Den här filmen visar hur vi faktiskt mäter ett år på jorden. Eftersom vår planets omloppsbana runt solen inte följer en perfekt cirkel så återvänder den inte till sin startposition i rymden efter ett år.

Det finns olika metoder för att mäta ett år.

Ett stjärnår mäts genom att observera solens position relativt stjärnorna. När solen tar sin väg genom konstellationerna på en bana som kallas ekliptikan, och återvänder till sin startpunkt så har ett stjärnår passerat.

En annan metod är det tropiska året där tiden mäts enligt solens position relativt lutningen på jordens axel.

Om vi observerade solen varje dag vid middagstid skulle vi inse att dess position konstant förändrar sig och följer en kurs som kallas en analemma. Från dessa beräkningar kan vi bestämma dagjämningarna och solstånden över året.

Filmen slutar med en detaljerad beskrivning av de gradvisa och cykliska förändringar som påverkar längden på ett år på jorden, såsom axelprecession och axellutning.

Översatt från engelska