Hur dog egentligen dinosaurierna?
Nya bevis har fått forskarna att strida om huruvida ett meteoritnedslag eller vulkanutbrott orsakade massförintelsen av dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)


Massförintelser har inträffat många gånger genom jordens historia och den mest berömda är den som drabbade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan.

Meteoritnedslag har allmänt ansetts orsakat dessa globala förintelser, men nya bevis håller debatten vid liv.

Geologiprofessorn Saunders från Leicester University i Storbritannien, är en av många forskare som stödjer en alternativ teori om att dinosaurierna utrotades genom klimatförändringar som var ett resultat av omfattande vulkanutbrott.

”Nedslag är passande för domedagsteorier. Det är saker och ting från Hollywood. Det verkar som om alla dinosaurieböcker slutar med en smäll.”

”Men var det verkligen de som var orsaken och var de ensamt ansvariga för alla massförintelser på Jorden?” sade han i ett pressmeddelande.

”Det finns bevis för bevis på att det förekommit nedslag i samband med andra stora förintelser, till exempel i slutet av den permiska perioden för 250 miljoner år sedan, och i slutet av Trias-perioden för 200 miljoner år sedan”, sade han.

Enligt Saunders kan de omfattande vulkaniska utbrott som bevisats idag genom lager av  bergarten basalt ha avgivit tillräckligt mycket växthusgaser såsom svaveldioxid och koldioxid för att allvarligt påverka klimatet.

De största utbrotten av ”flödande basalt” i Deccan i Indien och i Sibirien, verkar sammanfalla med de största massförintelserna för 65 och 250 miljoner år sedan.

Professor Saunders team hoppas kunna bevisa att tidpunkterna sammanfaller och ytterligare undersöka vad som kan ha lett till massförintelserna.

Dinosaurierna försvann ur den geologiska dokumentationen i ett lager som kallas Krita-Tertiär-gränslinjen (K-T-gränslinjen) för 65 miljoner år sedan.

På 1980-talet upptäckte forskare spår av ett meteoritnedslag – ett lager av iridium – i sedimentet vid K-T-gränslinjen runt om i världen. En stor krater vid namn Chicxulub, på Yucatanhalvön i Mexiko, kopplades till detta meteoritnedslag och blev snabbt populariserad som ”dinosauriedödaren”.

Dr Markus Harting vid Ultrechtuniversitetet i Holland ifrågasätter emellertid denna teori med beviset att Chicxulubkratern skapades av ett nedslag många tusen år innan förintelsen vid K-T-lagret.

Dr Harting upptäckte att det fanns droppar av glas, som sägs ha skapats när smält berg kastades iväg vid nedslaget i Chicxulubkratern, koncentrerat i ett lager 300 000 år ”nedanför” K-T-lagret. Han säger att detta visar att nedslaget i Chicxulub och massförintelsen vid K-T-gränslinjen sannolikt inte har något samband.

En annan het fråga är huruvida det massiva nedslaget i Chicxulub – som tveklöst har inträffat och definitivt var katastrofalt – överhuvudtaget är orsaken till någon förintelse. Kanske, svarar Dr Harting. Ammoniter, det en gång utbredda ubåtsliknande blötdjuret, dog ut ungefär vid samma tid som nedslaget i Chicxulub och innan K-T-gränslinjen.

Men huruvida nedslaget också dödade ammoniterna är inte alls klart, enligt Harting. Tidiga modeller över nedslaget i Chicxulub förutsåg ett scenario liknande ”nukleär vinter”, i vilket en värld insvept i damm blev kall och där växterna dog ut under åratal och därmed orsakade en massförintelse.

Men solälskande varelser som krokodiler och sköldpaddor tycks ha halkat förbi utan några bieffekter. Och kanske är detta det som får Chicxulub att falla från sin tidigare status som den största massförintaren. Inte ens enorma nedslag behöver innebära globala katastrofer.