Hungerstrejkande i Sydney kräver slut på människorättsbrotten i Vietnam
Hungerstrejkande samlades intill Sydneys stadshus den 25 juli 2015 för att fredligt protestera mot brotten mot de mänskliga rättigheterna i Vietnam och krävde att den vietnamesiska regimen ska frige alla samvetsfångar. (Foto: Mimi Nguyen Ly/Epoch Times)


Sydneys stadshus bevittnade den 25 juli en 12-timmars hungerstrejk där deltagarna krävde frisläppande av samvetsfångar i Vietnam.

Omkring 80 personer satt hela dagen tysta i prydliga rader utan mat, med bilder av och tankarna på de samvetsfångar som nu sitter fängslade i deras hemland.

Manifestationen, som arrangerades av Human Rights Relief Foundation (HRRF, Stödorganisation för mänskliga rättigheter), var en del av gräsrotsarbetet till stöd för den globala kampanjen ”We Are One: Human Rights 2015” (”Vi är ett: Mänskliga rättigheter 2015”).

Kampanjen uppmärksammar Vietnams människorättssituation och vädjar till det internationella samfundet, däribland människorättsorganisationer och regeringar runt om i världen, att uppmana den vietnamesiska regimen att frige alla samvetsfångar.

Vädjan om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter

”Sedan mars 2015 har över 20 grupper i civilsamhället arbetat [med den här kampanjen] för att kräva frihet, demokrati och mänskliga rättigheter”, sade Chinh Dang, ordförande i HRRF.

”På papperet har vi cirka 140 fängslade [samvetsfångar], men det är svårt att veta”, sade han, och förklarade att den stränga statliga censuren gör att man inte kan få reda på den verkliga siffran.

Enligt Human Rights Watch Årsredovisning 2015 var Vietnams människorättssituation fortsatt kritisk under 2014, med flera kränkningar i form av missbruk av rättssystemet; förföljelse av författare och människorättsaktivister; ingen mötesfrihet eller föreningsfrihet; ingen trosfrihet; samt brutala övergrepp på samvetsfångar.

En talare vid manifestationen, en tidigare Vietnamesisk överste Vo Dai Ton, blev själv tillfångatagen och satt fängslad i mer än 10 år efter att ha försökt bilda en rörelse med syfte att göra motstånd mot den vietnamesiska regimen år 1982. Han hölls i isoleringscell och torterades totalt 96 gånger.

Frihet i Australien

”Jag tackar Australien för att ha tagit emot oss här så att vi har kunnat börja ett nytt liv – i frihet, fred och med mänskliga rättigheter”, sade han.

”Alla dess medborgare har behandlats av [den vietnamesiska] kommunistregimen som dess slavar, dess djur – inte som människor”, tillade han.

Sydneyförorten Parramattas ledamot i kommunfullmäktige och talare vid manifestationen, John Hugh, sade att det internationella samfundet har en skyldighet att hjälpa till.


Hungerstrejkande samlades intill Sydneys stadshus den 25 juli 2015 för att fredligt protestera mot brotten mot de mänskliga rättigheterna i Vietnam och krävde att den vietnamesiska regimen ska frige alla samvetsfångar. (Foto: Linda Zhang/Epoch Times)

Hungerstrejkande samlades intill Sydneys stadshus den 25 juli 2015 för att fredligt protestera mot brotten mot de mänskliga rättigheterna i Vietnam och krävde att den vietnamesiska regimen ska frige alla samvetsfångar. (Foto: Linda Zhang/Epoch Times)

”Precis som alla utomstående kan ingripa vid våld inom familjen, är brott mot mänskliga rättigheter inte ett lands inre angelägenhet”, sade han.

Vietnam har styrts av en kommunistisk enpartidiktatur sedan 1975, slutåret för Vietnamkriget, då över 2 miljoner vietnameser tvingades fly från sitt hemland eller riskera förföljelse och fängelse. Hundratusentals vietnameser lyckats bosätta sig i Europa, Nordamerika och Australien. Australien välkomnade över 80 000 vietnameser under det följande decenniet, av vilka många var flyktingar.

Städer i Nya Zeeland, Vietnam, Finland, Tyskland, Frankrike och USA deltog också i hungerstrejken. Många som inte kunde närvara vid manifestationerna hungerstrejkade själva hemma.

Översatt från engelska