Hundratals häktades intill Shanghais politiska möte
Hundratals petitionärer kvarhölls i svart häkte under Nationella folkkongressens och Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens i Shanghai 2012. (Foto: med tillstånd från petitionärerna)


Shanghaipolisen arresterade nyligen hundratals kineser som hade gått för att lämna in sina petitioner under Shanghais politiska ledares årliga möte.

Mötet med Nationella folkkongressens (NFK – kvasi-lagstiftande organ) och Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (KFPRK – rådgivande organ) i Shanghai 2012, inleddes den 11 januari vid Shanghai Expo Center.

Hundratals civila begav sig till platsen för att lämna in sina petitioner, i hopp om att NFK skulle ta deras behov på större allvar. Alla petitionärerna arresterades av polisen och släpptes först på kvällen, enligt rapporter och intervjuer.

En av petitionärerna, Wang Kouma, sade att de hade kommit till kongressen för att lämna in sina petitioner, och ville delge anklagelser om rättslig orättvisa och korruption. Och sätta ljuset på problem med omflyttning och olika former av orättvisa komplotter.

– De tog först inte emot våra petitionsbrev, men tog emot dem till slut efter starka uppmaningar från petitionärerna. Till sist släpade polisen in oss med våld i polisfordon och skickade oss till arresten. Polisen kroppsvisiterade den kvinnliga petitionären Chen Jianfang och tvingade henne att lämna ifrån sig sin kamera.”

De arresterade petitionärerna protesterade högljutt mot behandlingen och skrek: ”Återupprätta mänskliga rättigheter! Återupprätta rättvisa! Återupprätta friheten!”

Jin Yuehua, en kvinnlig petitionär från Shanghai sade: ”Det fanns sju rum och i vart och ett av rummen fanns 80 personer. Totalt kvarhölls fyra- eller femhundra personer där. Vi omgavs av ståldörrar och fönster med stålgaller. Stället var helt tillstängt, utan ventilation. Var och en av de arresterade fick en bit tidningspapper att sitta på på golvet.

Eftersom NFK- och KFPRK-mötena pågick skickades en petition undertecknad av över tusen personer till representanterna via expressbrev.

Jin sade att petitionärerna anklagade Shanghais styre för att ha misslyckats med sina administrativa skyldigheter. Myndigheterna har stulit egendom från civila genom sina markstölder och smitit sedan från sitt ansvar, sade hon.

Översatt från engelska.

Läs originalartikeln på kinesiska.