Hundratals advokater gripna eller förhörda i Kina
Människorättsadvokaten Wang Yu hålls frihetsberövad på okänd plats i Kina sedan den 9 juli i år. Foto: Wang Yu


I juli i år försvann en av Kinas mest framstående människorättsadvokater, Wang Yu, och hennes familj i Peking. Sedan dess har över 250 advokater, anställda på advokatbyråer, familjemedlemmar och aktivister runtom i Kina gripits eller förhörts, står det på Freedom House hemsida.

Kit Chan på China Human Rights Lawyers Concern Group i Hongkong menar att det är förtryck av en hel sektor av människor.

– Det är snarare förtryck av människorättsadvokaterna som samfund, eller advokaternas nätverk med människorättsförsvarare i det här fallet, säger Kit Chan, CHRLCG.

Det sista som hördes från 44-åriga människorättsadvokaten Wang Yu är ett textmeddelande: ”någon försöker bända upp hennes dörr”. Wang försvann från sitt hem i Peking den 9 juli. Hennes man som också är advokat och deras 16-åriga son som var på väg till flygplatsen gick aldrig på flyget den dagen. Inte heller kom fyra av Wangs kollegor inräknat hennes chef på advokatfirman Beijing Fengrui Law i Peking fram till sina arbeten.

China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG) i Hongkong har som mål att skydda rättigheterna för människorättsadvokater och försvarare av mänskliga rättigheter i Kina. Kit Chan på CHRLCG skriver i en mejlintervju att repressalierna mot Wang kan vara ett försök att varna advokater och grupper i det civila samhället.

– Förtrycket av Wang Yu är en del av ett större tillslag mot utvecklingen av det civila samhället och nätverksarbete. Wang Yu är måltavla för att hon har varit mycket aktiv och orubblig i hanteringen av människorättsärenden och kraven på att ett korrekt rättsförfarande skall iakttas. Hon är också en av kärnan i Fengrui advokatbyrå, säger Chan.


Här håller advokaten Wang Yu upp en banderoll med texten ”Ge mig tillbaka rätten att träffa min klient”. Foto: Democratic China

Här håller advokaten Wang Yu upp en banderoll med texten ”Ge mig tillbaka rätten att träffa min klient”. Foto: Democratic China

Politiskt känsliga fall

Wang Yu och Beijing Fengrui Law är kända för att ha arbetat med några av de mest framträdande människorättsfallen i Kina som den uiguriska akademikern Ilham Tohti, konstnären och aktivisten Ai Weiwei och den postumt prisbelönta människorättsaktivisten Cao Shunli. Wang är känd för att inte rygga för politiskt känsliga fall och dem som står längst ner i samhället. Hon har bland annat företrätt migrantarbetare, petitionärer och Falun Gong-utövare.

Chan berättar att det hittills inte har meddelats några formella anklagelser mot Wang men att statliga medier har anklagat henne för att vara del i ett syndikat, med Fengrui advokatbyrå som plattform, som har för avsikt att störa den allmänna ordningen.

Händelsen har fått internationell uppmärksamhet genom västerländska medier och över tjugo internationella människorättsorganisationer har skrivit ett öppet brev där man fördömer frihetsberövandet och behandlingen av människorättsadvokaterna i Kina.

Repressalier

Sarah Cook skriver på Freedom House hemsida att kinesiska människorättsadvokater åtalas, döms och spärras in regelbundet för vaga fingerade ’brott’ som till exempel att ”störa samhällsordningen”, ”lansera civilt kaos”, ”underminera socialiststaten” och ”läcka statshemligheter till utlänningar”, vilket andra Kinakännare bekräftar till Epochtimes och tillägger att de ibland till och med blir mördade.”

Ärenden som rör mänskliga rättigheter och rättssäkerhet är politiskt känsliga i Kina. Chan menar att advokater som inte lyssnar till myndigheternas ”vägledande” och ”tillrådliga” interventioner om hur de ska hantera sina ärenden, kan bli trakasserade under processen.

– Till exempel genom att inte tillåta dem att få träffa sina klienter, inte få läsa fallets dokument, de kan till och med hindras tillträde till rättssalen. Det har också förekommit fall där advokater utsätts för våld. Det mest extrema kan vara att advokater får sina licenser, antingen tillfälligt eller helt, återkallade, vilket gör att de inte kan arbeta som advokater. Det har också funnits jurister som inte kunde få sin anställning förnyad eftersom advokatbyrån pressades av den juridiska myndigheten, säger Chan.


Advokat Bo Klasén menar att en av nycklarna med att rättsstaten ändå finns är ett advokatväsen som fungerar i praktiken. Foto: Mikael Iso-Oja

Advokat Bo Klasén menar att en av nycklarna med att rättsstaten ändå finns är ett advokatväsen som fungerar i praktiken. Foto: Mikael Iso-Oja

Advokat Bo Klasén var med och startade Advokater utan gränser i Sverige och deltog i ett flerårigt SIDA-projekt i Kina som avslutades 2006. Klasén berättar att advokaternas roll i Kina då var marginell och kritik av polisen kunde leda till repressalier. Försvararna fick mycket låg eller ingen ersättning och hade en väldigt svag position.

– Det är av den anledningen väldigt dålig rättssäkerhet för den misstänkte. En stor del av de frihetsberövade fick aldrig se någon domstol överhuvudtaget, säger Klasén.

Artikel 6 i Europakonventionen

Klasén berättar att i Kina brister det på punkt efter punkt i frågor vi själva tror på, som Europakonventionen. En person som är misstänkt för något har rättigheter. Så fort en person frihetsberövas ska han meddelas vad misstanken gäller och få rätt att försvara sig. I princip ska han få samma möjligheter att försvara sig som åklagaren har att åtala honom. Man ska kunna förbereda sig genom att skaffa egen bevisning eller motbevisning till det åklagaren kommer med. Två jämbördiga parter ska mötas i rätten.

– Grunden för det hela är att en kvalificerad advokat i princip får samma möjligheter att förbereda sig inför en rättegång som en åklagare. Sedan ska vederbörande betraktas som oskyldig tills han är dömd i sista instans, att domstolen förhåller sig objektivt till det som lyfts fram i domstolen, ända fram till sista beslutet eller domen i skuldfrågan, säger Klasén.

Chan anser att situationen för människorättsadvokater i Kina har blivit värre eftersom deras dokumentering visar att allt fler advokater trakasseras.

Fortfarande försvunnen

Människorättsadvokaten Wang Yu och hennes man har varit frihetsberövade sedan den 9 juli 2015. Båda är misstänkta för ”anstiftan till omstörtning av statsmakten” och för att ha ”startat bråk och provocerat fram problem”. Båda sitter under ”lokalövervakning på en bestämd plats” sedan augusti. Deras familjer har inte fått något formellt meddelande om att de är frihetsberövande och var de befinner sig. De har heller inte fått träffa advokater.

Deras son fördes bort tillsammans med pappan men släpptes två dagar senare. Han bor nu i Inre Mongoliet med sina morföräldrar, under hård övervakning som kan liknas vid husarrest.

Av de över 250 advokater, anställda på advokatbyråer, familjemedlemmar och aktivister runtom i Kina som har gripits eller förhörts sedan den 9 juli är 17 fortfarande frihetsberövade eller ”saknade” enligt CHRLCG:s hemsida. Flera av de frihetsberövade anklagas för att ha en politisk agenda och kan få långa fängelsestraff, skriver Sarah Cook på Freedom House hemsida.

På grund av den rådande situationen för människorättsadvokater i Kina vill Kit Chan, CHRLCG inte vara med på foto.

Fakta:

China Human Rights Lawyers Concern Group listar fem orsaker till varför människorättsadvokater inte kan utföra sitt arbete i Kina.
1. Brist på oberoende och opartiskhet inom rättsväsendet, domstolen i synnerhet.
2. Brist på oberoende inom advokatyrket i sin helhet.
3. Godtycklig polismakt.
4. Brister i lagar som bidrar till risker för advokater när de bestämt hävdar att utföra sin plikt.
5. Brist på en effektiv central process för att övervaka tillämpningen av lagen.

I juni släppte All China Lawyers Association en skrivelse som förbjuder advokater från att diskutera pågående fall eller skriva öppna brev, eller från att kritisera rättssystemet, regeringens politik och kommunistpartiet” ur Amnestys rapport från 2014-2015.