Humanitär kris i Kongo
Bara i år har totalt nio bergsgorillor skjutits av tjuvjägare. Bilden visar förtvivlade parkvakter i Virungas nationalpark tillsammans med en död gorilla som just fallit offer för hänsynslös tjuvjakt (Foto: WWF)


Kriget i Kongo har fört civilbefolkningen i en humanitär kris och hotar nu även bergsgorillorna i nationalparken Virunga. Omkring fyrtiotusen människor är på flykt undan striderna mellan militären och den tutsiske krigsherren Laurent Nkundas styrkor. WWF har vidtagit akuta åtgärder och ber om omedelbar hjälp från omvärlden.

Den flyende lokalbefolkningen har tvingats till östra Kongo och måste för sin överlevnad hugga ner träd och samla förnödenheter från nationalparken. Nu hotas det unika världsarvet och de karsimatiska bergsgorillorna av den den humanitära krisen i landet skriver WWF i ett pressmeddelande.

– Vi måste få ett omedelbart stopp på stridigheterna och hjälpa alla drabbade människor i området. Det mänskliga lidandet som följer i krigets spår riskerar dessutom att få allvarliga konsekvenser för ekosystemen och de arter som lever där, säger Allan Carlson, WWF:s expert.

Tillsammans med FN:s flyktingorgan, UNHCR, arbetar nu WWF för att lösa de mest akuta problemen i och kring flyktinglägren, bland annat genom att säkerställa ved- och livsmedelsförsörjningen till befolkningen.

– För att snabbt kunna hjälpa människorna och samtidigt minska trycket på naturresurserna i parken, har vi köpt upp ett större vedupplag som har distribuerats till de nödställda i området, berättar Allan Carlson.

WWF vädjar till omvärlden att omedelbart agera för att få ett stopp på krisen i Kongo.

Virungas nationalpark är det enda skyddade naturområdet i världen där det finns tre arter av människoapor – schimpans, låglandsgorilla och bergsgorilla. Av världens totalt 700 bergsgorillor lever cirka 150 i Virungas bergsregnskogar. Under det gångna året har nio bergsgorillor dödats till följd av våldet och de politiska oroligheterna i Kongo. Den utrotningshotade bergsgorillan riskerar nu att drabbas ännu hårdare om man inte lyckas stoppa utvecklingen.

Gorillorna är den absolut främsta turistattraktionen i Kongo och bidrar med nästan 20 miljoner kronor årligen till den lokala ekonomin när det är fred i landet.

– Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att vi bevarar de höga naturvärden och biologiska resurser som finns i Virunga, både för den biologiska mångfaldens skull och för att förbättra livsvillkoren för den fattiga befolkningen i regionen, säger Allan Carlson.

ET: Vad kan man göra som privatperson i Sverige?

– Man kan börja med att bli djungelfadder, de pengarna går till bergsgorillorna eller så kan man sätta in pengar som går till att köpa ved för flyktingarna, säger Marie von Zeipel, pressansvarig på WWF.

Mer information finns på hemsidan: www.wwf.se