Humanitär katastrof hotar i Niger
En man i Niger med sin skörd på centrala marknadsplatsen i Niamey den 12 augusti 2005. Niamey är huvudstaden i Niger. Niger möter en livsmedelskris som hotar tusentals människors liv. (Foto: Daniel Berehulak / Getty Images)


Enligt FN:s biståndsorgan hotas Niger av en allvarlig livsmedelsbrist som kan påverka 5 miljoner människor, vilket är en tredjedel av befolkningen i Niger.

En katastrofalt dålig skörd orsakad av långvarig torka och dålig vattendistribution, plus höga priser på baslivsmedlen, och en nedgång i marknadspriserna för kreatur, sätter igång varningsklockorna. Antalet människor som inte kan få tag på tillräckligt med mat för att tillgodose sina grundläggande behov har tredubblats jämfört med förra året, enligt statliga källor i Niger.

Årets dåliga skörd i det västafrikanska landet söder om Sahara, beräknas skapa en spannmålsbrist på över 450 000 ton och ett foderunderskott på mer än 17,6 miljoner ton, eller 67 procent av vad landets boskap behöver, enligt FN:s organ för samordning av humanitära frågor (OCHA).

Förutom hunger finns också problemet med undernäring.

”Livsmedelssituationen
i Niger har nått ett kritiskt skede”, sade Lauren Taylor, handläggare vid Åtgärder mot hunger i Niger, i ett pressmeddelande.

”Familjer som inte har några andra alternativ äter inte på flera dagar eller tar till tiggeri och lånar pengar för att hantera den massiva underproduktionen.”

FN:s biståndsorgan uppskattar att ytterligare omkring 132 miljoner dollars behövs som hjälp för att upprätta humanitära program för att avvärja en katastrof. Dessa program kommer att fokusera på tryggad livsmedelsförsörjning och näringsmässigt stöd och hjälp när det gäller hälsa, vatten, sanitet, hygien och logistik.

Niger är ett av de minst utvecklade länderna i världen och drabbades av allvarlig livsmedelsbrist år 2005 efter att svärmar av gräshoppor hade ätit upp grödorna året innan. Enligt statlig statistik lever 63 procent av Nigers befolkning under fattigdomsgränsen.

Nigers politiska situation är också instabil efter att en grupp, som kallar sig Högsta rådet för återupprättande av demokrati (CSRD,) tog makten med våld i en kupp förra månaden. FN har fördömt kuppen, men säger att man prioriterar humanitärt bistånd.

”Fokus för FN är att rädda liv i Niger. … Detta stöd ska gå direkt till befolkningen och ge dem möjlighet att delta fullt ut i demokratiseringsprocessen”, ska FN:s humanitära samordnare Khardiata Lo N’diaye ha sagt, enligt Afrol News. 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33021/