Human Rights Watch får FN-pris
Kenneth Roth är ordförande i Human Righs Watch (Foto: AFP / Yoshikazu TSUNO


Människorättsorganisationen Human Righs Watch (HRW) kommer att mottaga FN:s pris för mänskliga rättigheter 2008. Detta till följd att som människorättsorganisation spelat en viktig roll för att få slut på människorättskränkningar de senaste 60 åren, säger HRW i ett pressmeddelande.

– Vi är stolta över att få ta emot detta pris å människorättsorganisationens vägnar. Regeringar har alltid en tendens att kränka mänskliga rättigheter, men 60 år efter att universella deklarationen för mänskliga rättigheter antagits, så kan detta innebära att förövarna för stå till svars för sina brott, sade Kenneth Roth, ordförande för HRW. 

Priset kommer att hjälpa organisationen och dess motsvarigheter i kampanjer som till exempel att stoppa dödandet i Darfur, ta bort klusterbomber och skydda civila under väpnade konflikter, sade Roth. 

FN:s pris inom fältet för mänskliga rättigheter ges till individer och organisationer för erkännande av att åstadkomma enastående resultat för mänskliga rättigheter. Detta års pristagare är bland annat, förutom HRW, kanadensiska Louise Arbour, tidigare FN-kommisionär för mänskliga rättigheter och delegat i HRW:s styrelse och Pakistans dåvarande premiärminister Benazir Bhutto, som mördades i december 2007.

– Genom att ta upp vad följderna av kränkningarna innebär ser vi till att regeringar får tänka om en eller två gånger vad människorättskränkande innebär för befolkningen. I den processen räddar vi liv och för fram grundläggande friheter, säger Roth. 

HRW, som är en oberoende NGO och som stödjer sig på donationer från privatpersoner runt om i världen, firar i år 30-årsjubileum som människorättsorganisation. Omkring 280 personer arbetar heltid för organisationen, vars huvudsäte är i New York. Det primära arbetet är att undersöka och exponera människorättskränkningar i fler än 80 länder.  

Tidigare prismottagare inkluderar bland annat Nelson Mandela, pastor Martin Luther King Jr och Amnesty International. 

Prisutdelningen som äger rum vart femte år kommer att ske ut i New York den 10 december 2008.