Hu Jintao uppmanar partiet att möta "aldrig tidigare skådade utmaningar"
Generalsekreterare Hu Jintao. (Prakash Singh/AFP/Getty Images)


Kinas kommunistiska system är inne i en återvändsgränd. Detta antyddes av partiets generalsekreterare Hu Jintao i ett tal på ett symposium nyligen.

Enligt en artikel av statliga nyhetsbyrån Xinhua den 23 juli, talade Hu kraftfullt och sade att det Kinesiska kommunistpartiet ”står inför aldrig tidigare skådade utmaningar” och att ”många akuta problem dyker upp bland partimedlemmar och partitjänstemän”.

Hu tog upp ett sällan berört ämne när han talade om att arbeta för politiska reformer, men han betonade att kommunistpartiet måsta fortsätta att styra landet. Hus tal gick ut på TV och framsidor på statliga tidningar.

Analytiker har tolkat detta som att Hu nu slår an tonen inför partiets 18:e kongress, och att han – i och med alla kriser kring högt uppsatta partitjänstemän – har insett att reformer är helt nödvändiga. Nyhetskommentatorn Lin Zixu tror att Hu talade från hjärtat.

– Kommunistpartiet är döende; många partitjänstemän försöker hitta sätt att rädda sig själva, och många nya medlemmar går bara med för att det hjälper deras personliga intressen, sade han.

Lin tror att kommunistregimen nu ägnar mer tid åt att tänka på hur man ska kunna ta sig ut ur partiet.

Politiske experten Ye Ke sade i en intervju med New Tang Dynasty Television att det finns en viss samsyn mellan allmänheten och de kinesiska ledarna när det gäller den nuvarande situationen.

– Det verkar i nuläget som om kommunistsystemet har nått vägs ände. Hu är väl medveten om att inte bara allmänheten, utan även partimedlemmar har den här synen på kommunistpartiet. Dessutom finns det en trend internationellt där man omvärderar kommunismens ideologi. Allt det här gör det tydligt att om kommunistpartiet fortsätter sitt auktoritära styre, så har det ingenstans att ta vägen, sade han.

Lin Zixu håller med om Yes uppfattning, liksom Liu Yinquan, ordförande i det Kinesiska socialdemokratiska partiet.

Liu sade till Sound of Hope Radio:

– Om man ser till både den internationella miljön och miljön i Kina, så kommer kommunistpartiet definitivt att gå under om det inte reformeras från grunden. Om man fortsätter att betona enpartistyre kommer inga reformer att hjälpa. För det kinesiska folket kommer en fullständig reform av kommunistpartiet och en övergång till demokrati att vara en mycket bra sak, som kan hindra att det blir stora chocker eller katastrofer.

Lin pekade även på kommunistpartiets ökande svaghet.

– Allmänhetens missnöje kokar över på det kinesiska fastlandet; allt fler får information genom olika metoder och vet mycket mer om grundläggande rättigheter än de ”borde”. De blir allt mindre rädda, så kommunistpartiets grund blir allt svagare. Om partiet fortsätter att hantera folkets krav och behov på det sätt man gjort förut, så kommer man inte styra Kina länge till, sade han.

Lin tror även att Hus ord kan ha utgjort en varning till nymaoisterna och de som stödjer Bo Xilai.

– Kommunistpartiet borde besluta om Bo Xilai innan den 18:e partikongressen. Hu Jintao tar tillfället i akt att varna alla att Bo Xilai inte har någon chans att komma tillbaka till makten. Bo Xilais kulturrevolutionsliknande Chongqingmodell är redan bankrutt, sade han.

Översatt från engelska