Hu Jintao kan behålla kontrollen över armén
Kinas president Hu Jintao inspekterar en garnison i Folkets befrielsearmé under ett besök på Stonecutters flottbas i Hongkong den 30 juni 2007. (Foto: Mike Clarke-Pool/Getty Images)


Vem som får stöd av armén under det kinesiska kommunistpartiets pågående intensiva inre stridigheter är av avgörande betydelse.

Nyligen har partitoppen upprepade gånger krävt att armén ska svära Hu Jintao sin trohet. Och enligt en medierapport är det troligt att Hu kommer att kvarstå som ordförande i den centrala militärkommissionen (CMC) i minst två år efter att han lämnar över sin post som generalsekreterare för kommunistpartiet i höst.

Folkets befrielsearmés officiella tidning, PLA Daily, publicerade nyligen en serie artiklar som bad armén att ”beslutsamt följa partitoppens, CMC:s, samt ordförande Hus kommando”.

I en artikel från 27 mars betonas särskilt: ”Vi kanske förlorar vår riktning i denna komplexa politiska maktkamp om vi inte tar politiken på allvar”.

I en kommentar som publicerats på Deutsche Welles kinesiska webbsida den 1 april sades att artikeln i PLA Daily innebär att en politisk maktkamp pågår i Peking. Den nämnde också att efter att Hu lyckats få bort Chongqings förre partichef Bo Xilai, kan Hu förväntas behålla sitt inflytande inom kommunistpartiet efter maktöverlåtelsen denna höst, och han kommer troligen att följa förre partiledaren Jiang Zemins exempel och kvarstå som ordförande i den centrala militärkommissionen fram till 2014 eller 2015.

Eftersom kommunistpartiet egentligen inte är en legitim regering som godkänts av folket, så är det omöjligt att i dess inre stridigheter följa någon princip eller logik. Och inte heller går det att använda någon procedur för styre eller skiljedom, såsom en nationell folkomröstning, enligt kommentator Wen Zhao i tidskriften Chinese current-affairs.

-Armén spelar därför en avgörande roll, sade Wen till det New York-baserade New Tang Dynasty TV (NTD).

-Den som har makten [över armén] kommer att vinna, sade Wen.

Deutsche Welle rapporterade att Bo Xilai hade ansträngt sig för att bygga upp ett kontaktnät inom armén.

Efter att ha tagit över som partichef i Chongqing fortsatte Bo att arbeta för att få över högre tjänstemän i Chengdus militärregion i Sichuanprovinsen på sin sida. Hu Jintao och andra tjänstemän tyckte att Bos taktik var ”smart”.

Efter att Chongqings tidigare polischef Wang Lijun misslyckats med sitt försök att hoppa av till USA:s konsulat i Chengdu den 6 februari, besökte Bo den 14:e armén i Yunnan, som hade varit under hans fars, Bo Yibos, befäl.

Bos budskap till Hu var tydligt: ”Bråka inte med mig. Jag har stöd av PLA”, rapporterade Deutsche Welle.

Bo Xilais allierade, Zhou Yongkang, var den enda medlemmen i politbyråns ständiga utskott som motsatte sig Bos avsättning. Zhou är chef för det mäktiga politisk-rättsliga utskottet (PLAC), Kinas inhemska säkerhetstjänst, och har därför styrkor som är jämförbara med armén under sitt kommando.

2012 års budget för upprätthållande av inhemsk stabilitet, som kontrolleras av Zhou, är 701 800 miljoner yuan (ungefär samma i kronor), en 11,5-procentig ökning från föregående år, och båda siffrorna är högre än för militärens budget.

Man har beräknat att Zhous inhemska säkerhetstjänst har en personal på nära tio miljoner människor, inklusive den offentliga säkerhetspolisen, statliga säkerhetstjänstemän, inrikes säkerhetstjänstemän, beväpnad polis, specialpolis, säkerhetstjänsten, trafikpolisen, stadsförvaltningens styrkor, Internetpolisen samt informatörer. Totalt finns där många fler än antalet soldater i armén, enligt politiske kommentatorn Chen Pokong, och detta har hotat Hu Jintao och Wen Jiabao.

Zhous armé är dock inte en reguljär armé, och dess kvalité och lojalitet är inte nödvändigtvis tillförlitlig, sade Chen. Hu däremot, kontrollerar den reguljära armén med dess avancerade vapen, samt marinen och flygvapnet och robotvapen.

Hu vill hålla fast vid ordförandeskap i den centrala militärkommissionen för att skydda sig själv och säkerställa en fortsättning av Hu-Wen-linjen, sade den politiske kommentatorn Wu Fan till NTD.

– Även om Hu och Wen avgår från sina poster, kommer vänsterextremister säkert fortsätta att existera så länge kommunistpartiet existerar, sade Wu.

– De kommer säkert att motsätta sig Deng Xiaoping och Hu-Wen-linjen.

Professor Yuan Hongbing, en kinesisk dissident i exil och tidigare professor i juridik, berättade för Epoch Times att huruvida Hu kan kvarstå som ordförande för den centrala militärkommissionen efter att han avgått som partiledare, är en av de viktigaste frågorna i partiets maktkamp inför den 18:e partikongressen i höst.