Hotet mot IT-säkerheten växer sig starkare
Ett cyberkrig skulle kunna få världens storstäder att stanna. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)


Ett kärnvapenkrig kanske inte är så överhängande, men ett cyberkrig är det. Ett cyberkrig har potentialen att försätta storstäder runt om i världen i ett stillestånd, säger säkerhetsexperter.

Paul Monk, tidigare östasiatisk analytiker på Australiens Defense Intelligence Organisation, säger att datorsystem är stommen till ett fungerande samhälle vilket påverkar allt från bankväsende, trafiknätverk, sjukhus och även elnät. Dessa är nu i fokus för nya säkerhetsåtgärderöver hela världen.

– Det är tydligt nu att det pågår en typ av IT-relaterad kapprustning, både för att kunna erhålla och även säkra data som sådan, men faktiskt också för att kunna attackera eller försvara dessa otaliga viktiga funktioner i dagens samhälle, berättade Paul Monk för Epoch Times.

– Jag tror att det bara börjat gå upp för ett fåtal människor att detta är mycket, mycket olikt kärnvapen men att konsekvenserna faktiskt kan bli mycket, mycket skadliga.

Amerikanska tjänstemän meddelade tidigare i år att de statligt stödda hackarna hade brutit sig in i datorer som är viktiga för att elnätsverket i USA fungerar, och installerat kontrollprogram som skulle tillåta dem att allvarligt störa samhällstjänster.

Den brittiska underrättelsetjänstens chefer har också noterat ökade cyberattacker på den brittiska telekommunikationen och samhällsservicen. I ett utspel pekade underrättelsetjänsten ut Huawei, den kinesiska telekomjätten bakom BT, det huvudsakliga brittiska telefonkompaniet, som ett hot och sade att den hade förmåga att störa viktiga tjänster såsom ström-, mat- och vattenleveranser, rapporterade News Limited.

Monk säger att det råder enighet om att det är Ryssland och Kina som är ansvariga för majoriteten av cyberattackerna, men tjänstemän från de båda länderna förnekar detta konsekvent.

– Det är mycket svårt att tro att det inte är en samordnad insats av militära styrkor, men kanske genom ett ombud. Att de med alla medel försöker att dölja det ökar bara problemet, sade han.

Händelsen den 11 september öppnade ett helt nytt område av angreppsmöjligheter, sade han, och insatserna är nu högre.

– Den allmänna typen av sårbarhet blir bredare snarare än smalare, på grund av den snabba tekniska utvecklingen, pengamängden i kommunikationer runt om i världen och det faktum att så många para-stater [utmanare till legitima stater] kan få tillgång till dessa saker.

Monk anser att de ökade angreppen mot samhällsservicen, såsom elnäten, är ”undersökande övningar” inför mer sofistikerade attacker i framtiden.

– Jag tror att vi alla har sett igenom manipuleringen av elnäten – att de är små försök att lista ut hur robust försvaret är. Så det ger bara upphov till en hel del intressanta frågor.

Paul Monk säger att i takt med att IT-tekniken utvecklas öppnas möjligheter till en gradvis acceleration som inkluderar att man kan få ned flygplan och försätta städer i stillestånd. Behovet av att bygga upp återhämtningsförmågan är av största vikt, säger han.

– Det är vetskapen om att dessa saker kan finnas precis runt hörnet, men just nu är utom räckhåll för de tekniska möjligheterna och ändå inom förutsebart räckhåll, som har bekymrat många människor, eftersom förändringstakten är sådan att det som inte är möjligt nu kan plötsligt vara möjligt mycket snart.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19055/